Home Actueel Aansluiten op een warmtenet, of toch maar liever niet?

20 mei 2021

Aansluiten op een warmtenet, of toch maar liever niet?

De energietransitie plaatst ons voor meerdere keuzes. Hierbij spelen zowel technische als sociale aspecten een rol. Trynke Papa, hoofd-onderzoeker bij het lectoraat Duurzame Energievoorziening van Saxion Hogescholen,heeft tijdens de kennissessie Lunchen met Nieuwe Energie op 12 mei ons netwerk bijgepraat op het thema “Aansluiten op warmtenet, of toch maar niet? Tijdens deze sessie zijn de drie hoofdrichtingen van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving besproken, waarna is afgesloten met een casus van één woonhuis.

Oplossingen

Uitgangspunt bij deze lezing was dat we op termijn helemaal van het aardgas af willen, in dat geval zijn er drie hoofdrichtingen. De eerst is een collectieve warmteoplossing, middels een warmtenet. Een tweede mogelijkheid is de zogenaamde ‘all electric’ oplossing, waarbij meestal wordt verwarmd met een warmtepomp. De derde optie is ‘duurzaam gas’, waarbij waterstofgas, biogas of groengas (dat is biogas opgewerkt tot aardgaskwaliteit) wordt gebruikt. Optie 2 en 3 (all electric en duurzaam gas) zijn individuele warmteoplossingen, waarbij uiteraard wel gebruik wordt gemaakt van de collectieve infrastructuur, namelijk het electriciteitsnet, en ook een gasnet bij duurzaam gas. De warmteopwekker staat echter bij de mensen thuis.

 

Elk van de drie opties heeft natuurlijk zijn eigen voor-en nadelen, zonder hier uitputtend te zijn even een paar belangrijke aspecten. Een voordeel van een warmtenet is dat het voor de meeste huizen geschikt is, als er een hoog temperatuur warmtenet is, dan stelt dat in principe weinig extra eisen aan isolatie en de soort verwarming. Een veel gehoord nadeel is natuurlijk de monopolie positie van de warmtenet exploitant, en daarmee de vrees dat de gebruiker veel te veel betaald voor de warmte. Aansluiten op een warmtenet is niet verplicht, wat dat betreft heeft het warmtenet het voordeel dat de bewoners een extra keuze hebben. Optie 2, all electric, is geschikt voor goed geïsoleerde huizen met lage temperatuurverwarming, (vloerverwarming of LT radiatoren), om oudere huizen hiervoor geschikt te maken moet flink geïnvesteerd worden in isolatie en eventuele aanpassing van het verwarmingssysteem. Optie 3, duurzaam gas, is nog toekomstmuziek. Momenteel zijn er wat pilots, maar geschikt voor grootschalige uitrol is het voorlopig nog niet.

Aansluiten op een warmtenet, of toch maar liever niet?

Tijdens de lunchlezing is op hoofdlijnen een casus behandeld van een woonhuis met bouwjaar 2002. Het huis staat in een grote woonwijk met overwegend oude en slecht geïsoleerde huizen, deze wijk is door de gemeente aangewezen om als eerste van het aardgas af te gaan, en de kans dat er een hoog temperatuur warmtenet komt is groot. Veel bewoners zijn weinig enthousiast, en velen denken dat ze het zelf wel beter of goedkoper kunnen. Daarom is aan Saxion studenten gevraagd om een aantal mogelijkheden door te rekenen voor dit specifieke woonhuis, om wat gevoel te krijgen voor de kosten en mogelijkheden, en om de vraag te beantwoorden of het mogelijk is om het huidige energiegebruik (voor warmte én elektra) op het eigen dak op te wekken. Daarbij waren afmetingen, en oriëntatie van het huis bekend, en ook de huidige energierekening. De belangrijkste resultaten zijn in de presentatie aan het eind gegeven. Om alle energie voor warmte en elektra zelf op te wekken is het dak veel te klein (ca 80 m2, deels bruikbaar voor PV). Er is uitgerekend, op basis van kentallen en de huidige energiekosten voor gas, warmte en elektra, wat een viertal opties kost over een periode van 15 jaar.

 

De 4 gepresenteerde opties zijn de huidige situatie (gasketel, en geen PV panelen), een lucht-water warmtepomp en 17 PV panelen, en bodem-water warmtepomp en 17 PV panelen, aansluiten op het warmtenet en 15 PV panelen. Bij aansluiten op het warmtenet is het niet zinvol om meer energie op te wekken dan het eigen verbruik, vandaar dat daarbij slechts 15 PV panelen worden aanbevolen. Overigens is geen rekening gehouden met de afschaffing van de salderingsregeling, wat met name het elektrisch verwarmen nog een stuk ongunstiger maakt. Want daar treedt de piek van de vraag op in de winter, en de piek van de productie in de zomer, als er niet meer gesaldeerd mag worden is dat erg ongunstig.

Pyrolyse olie: Vervanger van fossiele brandstoffen en grondstoffen

Op 9 juni is Gerhard Muggen, directeur bij het Twentse BTG Bioliquids, onze gast. BTG Bioliquids heeft een unieke technologie voor de productie van pyrolyse-olie ontwikkeld, die biomassa omzet in pyrolyse-olie waarmee groene stoom en elektriciteit opgewekt kan worden. Verder kan pyrolyse olie als grondstof dienen voor duurzame materialen, chemicaliën, scheepvaartbrandstof, benzine en diesel.

Klik hier voor het volledige programma en de aanmeldbutton.