Home Kennisplein ‘Geen kleine kernreactoren in Overijssel voor 2035’

16 maart 2023

‘Geen kleine kernreactoren in Overijssel voor 2035’

Het realiseren van kleinschalige kernreactoren lukt in Overijssel niet voor 2035, concludeert professor Wim Turkenburg van de Universiteit van Utrecht. Deze expert op het gebied van nucleaire energie trekt deze conclusie na bestudering van twee rapporten die kansen voor kernenergie verkennen.

Kennissessie over kernenergie

Ter uitvoering van de motie Kennis van kernenergie van 28 september jl. is op 9 november jl. een provinciale kennissessie gehouden over kernenergie in het algemeen en small modular reactors (SMRs) in het bijzonder. In de kennissessie hebben auteurs van de studies ‘Scenariostudie kernenergie | Rapport | Rijksoverheid.nl’ en Technische (on)mogelijkheden voor kernenergie in de Provincie Limburg hun bevindingen gepresenteerd.

Reactie van een expert

Prof. Dr. Wim Turkenburg nam ook deel aan deze online bijeenkomst in november. Hij is expert op het gebied van kernenergie. Op verzoek van de provincie schreef hij op basis van de kennissessie, een notitie over de toepassing van kernenergie in Nederland en de perspectieven voor SMRs. In deze notitie schetst hij de bevindingen uit beide rapporten en geeft hij zijn reactie hierop. In de notitie deelt hij in hoeverre kernenergie in zijn visie noodzakelijk is. Daarbij kijkt hij naar welke tijdsplanning haalbaar lijkt en maakt hij een inschatting van de kosten van SMRs. Ook gaat hij in op de vraag hoe veel radioactief afval vrijkomt. Tot slot geeft hij zijn visie op de kansen van kleine modulaire reactoren en de mogelijkheden hiervan voor de provincie Overijssel. Hier kunt u de volledige notitie van prof. Dr. Turkenburg lezen.

Toekomstperspectief

Turkenburg en de geraadpleegde experts verschillen van mening over de realisatietermijn van small modular reactors. Over één ding zijn de gevraagde deskundigen het wel eens. Geen van hen verwacht dat serie-geproduceerde kleine kerncentrales voor 2035 inzetbaar zijn in de provincie Overijssel. Deze kleine kerncentrales bevinden zich nu in de ontwikkelfase en moeten de zogenaamde ‘demonstratiefase’ nog doorlopen. De experts verwachten dat hier nog veel tijd voor nodig is, waardoor eerdere realisatie niet haalbaar lijkt.

De provincie Overijssel volgt desalniettemin de ontwikkelingen rondom de SMRs op de voet. Als de ontwikkeling van deze centrales een volgend concreet stadium bereikt, wordt dit thema weer actief besproken in de Provinciale Staten.