Home Kennisplein De omgevingsdienst

10 november 2022

De omgevingsdienst

We willen allemaal een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, zodat iedereen prettig kan wonen, werken en leven. In opdracht van de veertien Twentse gemeenten en de provincie Overijssel worden door de omgevingsdienst taken uitgevoerd op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Op 9 november werden de deelnemers van de online reeks Lunchen met Nieuwe Energie meegenomen door Rick Knol, beleidsadviseur/projectleider en Stijn van Werven, adviseur energiebesparing en ruimtelijke ordening van de Omgevingsdienst Twente, in de werkzaamheden die zij hiervoor uitvoeren. Stijn nam de deelnemers mee in de dagelijkse praktijk van de uitvoering van het project VUE (Versterkte Uitvoering Energiebesparingsplicht en Informatieplicht). Dit project activeert zo veel mogelijk bedrijven om zich melden in het kader van de Informatieplicht. Daarnaast wordt op locatie gecontroleerd, op basis van deze meldingen, of bedrijven voldoen aan de energiebesparingsplicht. Deze activiteiten zijn aanvullend op de reguliere werkzaamheden van de omgevingsdienst. Hiermee kan de dienst versnelling aanbrengen in de toepassing en handhaving van de maatregelen die er zijn op het gebied van energiebesparing en ruimtelijke ordening.

Daadkracht

Rick is actief voor het cluster energie en duurzaamheid, dat zich bezig houdt met het aanvragen van de Specifiek Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht. Deze uitkering dient om het cluster energie van de Omgevingsdienst Twente te versterken en een basis te leggen voor structurele inzet. Hier lichte hij de actuele status van het VTH-stelsel, in combinatie met het beleid binnen de regio Twente, toe. Het cluster energie en duurzaamheid kan met de bijdrage van de overheid met meer daadkracht acteren. Bedrijven houden zich met de huidige prijzen steeds beter aan de maatregelen. Maar het kan nog beter. De RES Twente volgt de doelen vanuit het klimaatakkoord: in 2030 49% minder uitstoot en in 2050 klimaatneutraal. Het overleg over de wijze waarop de omgevingsdienst bij kan dragen aan deze doelen loopt.

 

Naast de controle op verplichte energiemaatregelen worden bij de bedrijven ook andere maatregelen besproken. Heb jij naar aanleiding van de lunchsessie nog vragen of behoefte aan advies, neem dan contact op met Stijn of Rick.