Home Actueel 5 miljoen extra voor besparing energie bij bedrijf, instelling en vereniging

7 november 2022

5 miljoen extra voor besparing energie bij bedrijf, instelling en vereniging

Voor bedrijfsleven, verenigingen en instellingen komt extra subsidie voor energiebesparing beschikbaar. Het gaat om uitbreiding en vereenvoudiging van bestaande regelingen. Overijssel maakt hiervoor vijf miljoen euro vrij.

Het doel van de maatregel is om de energierekening van inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen zo snel mogelijk omlaag te brengen.  Het gaat hierbij om uitbreiding en vereenvoudiging van bestaande regelingen.

Alle ondernemers, verenigingen en (culturele) instellingen in Overijssel kunnen een aanvraag indienen voor deze verruimde subsidieregelingen:

  • subsidie voor grotere energiebesparende maatregelen, tot maximaal €125.000 per aanvraag.

  • subsidie voor kleinere energiebesparende maatregelen, tot maximaal €5000 per aanvraag en voor energie-advies.

  • een aantal specifieke, kleinere regelingen voor horecabedrijven en productiebedrijven.

Een volledig overzicht en doorverwijzingen naar maatregelen staan op de website Investeren om te besparen van Nieuwe Energie Overijssel.

“Ondernemers zijn belangrijk voor onze provincie. Zij zijn de drijvende kracht achter onze economie”, aldus gedeputeerde Eddy van Hijum. “Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij proberen om hen zo goed mogelijk in het zadel te houden. En de beste bescherming tegen deze financiële onzekerheid is verduurzamen.”

Geen einddatum

Er is geen einddatum voor de subsidieregelingen die vandaag geopend zijn. De subsidieplafonds zijn verhoogd om meer bedrijven te kunnen helpen. “De verwachting is dat we hiermee uiteindelijk 500 bedrijven, verenigingen en instellingen kunnen ondersteunen”, laat gedeputeerde Tijs de Bree weten.

Wat volgt

De komende maanden komt de provincie met meer maatregelen voor het ondersteunen van het bedrijfsleven. Zo stelt de provincie onder andere vijf meetkoffers beschikbaar. Dat is voor grote bedrijven die veel energie verbruiken een meetinstrument om te zien waar energie onnodig ‘lekt’. Daarnaast onderzoekt de provincie in samenwerking met Energiefonds Overijssel (EFO) de mogelijkheid voor een provinciale leenfaciliteit. Hiermee kan het kleinbedrijf geld lenen voor duurzaamheidsmaatregelen.

Extra subsidies en andere maatregelen voor woningcorporaties en gemeenten volgen ook nog. Hiermee kan geïnvesteerd worden in het omlaag brengen van de energierekening van inwoners. “Het is onze ambitie om daarmee 5000 inwoners te kunnen helpen”, laat De Bree weten. De provincie wil vooral extra inzetten op isolatiemaatregelen in slecht geïsoleerde huizen. Naast deze maatregelen volgt uiteindelijk ook nog extra investering in de werving en opleiding van vrijwillige energiebespaar- en professionele CV coaches en in de werving en opleiding van zij instromers voor de installatiebranche.

Blijf op de hoogte

Op de website Investeren om te besparen van Nieuwe Energie Overijssel  staat meer uitleg en verwijzingen naar de subsidieregelingen. Deze site meldt de laatste stand van zaken. Ook nieuwe ontwikkelingen en maatregelen worden hier vermeld.