Home Solar parking Businesscase

Inleiding

In het stappenplan is aangegeven dat de businesscase een belangrijke stap is richting realisatie van een solar carport. De business case hangt af onder meer van de omvang en locatie van de solar carport, de mate waarin stroom wordt terug geleverd aan het net en subsidies.

Om meer inzicht in de businesscase te krijgen, hebben we voor vier scenario’s een potentiestudie en een business case uitgewerkt. Elk scenario is gekoppeld aan een fictieve locatie. Deze locaties lichten we hierna toe. De business cases zijn afhankelijk van de gehanteerde uitgangspunten.

 

Uitgangspunten

Bij het opstellen van de zon-PV potentiestudies en business cases zijn onderstaande algemene uitgangspunten gehanteerd:

Zon-PV potentiestudie

 • De parkeervakken op de fictieve parkeerterreinen hebben een breedte van 2,5 meter en lengte van 5,0 meter.
 • De zonnepanelen hebben een afmeting van twee bij één meter en een piekvermogen van 400 W.
 • In steeds meer gebieden in Nederland is netcongestie. Het uitgangspunt is dat voldoende transportcapaciteit beschikbaar is om de opgewekte stroom terug te leveren aan het net.
 • Bij de berekening van de energieopbrengst is geen rekening gehouden met schaduwvorming van omliggende gebouwen en bomen.
 • De performance ratio (PR) geeft de verhouding tussen de daadwerkelijke en de maximaal haalbare energieopbrengst weer. De PR van de solar carport is geschat op 85%.
 • De jaarlijkse CO₂-besparing is berekend aan de hand van de emissiefactor van grijze stroom en is gelijk aan 0,556 ton CO₂ per MWh.

Businesscase

 • De parkeervakken op de fictieve parkeerterreinen hebben een breedte van 2,5 meter en lengte van 5,0 meter.
 • De zonnepanelen hebben een afmeting van twee bij één meter en een piekvermogen van 400 W.
 • In steeds meer gebieden in Nederland is netcongestie. Het uitgangspunt is dat voldoende transportcapaciteit beschikbaar is om de opgewekte stroom terug te leveren aan het net.
 • Bij de berekening van de energieopbrengst is geen rekening gehouden met schaduwvorming van omliggende gebouwen en bomen.
 • De performance ratio (PR) geeft de verhouding tussen de daadwerkelijke en de maximaal haalbare energieopbrengst weer. De PR van de solar carport is geschat op 85%.
 • De jaarlijkse CO₂-besparing is berekend aan de hand van de emissiefactor van grijze stroom en is gelijk aan 0,556 ton CO₂ per MWh.

Per scenario is de potentiestudie en businesscase uitgewerkt voor één van onderstaande locaties:

Klein parkeerterrein

Klein parkeerterrein

 • Het parkeerterrein heeft 15 parkeervakken en bevindt zich in een winkelgebied.
 • De oppervlakte van het parkeerterrein is bijna 200 vierkante meter.
 • De solar carport heeft 110 zonnepanelen.
 • De opgewekte stroom wordt deels geleverd aan een winkelpand.
Gemiddeld parkeerterrein

Middelgroot parkeerterrein

 • Het parkeerterrein heeft 96 parkeervakken en bevindt zich in een woonwijk.
 • De oppervlakte van het parkeerterrein is bijna 3.000 vierkante meter.
 • De solar carport heeft 600 zonnepanelen.
 • De opgewekte stroom wordt volledig terug geleverd aan het net.
Groot parkeerterrein

Groot parkeerterrein

 • Het parkeerterrein heeft 364 parkeervakken en bevindt zich in een woonwijk.
 • De oppervlakte van het parkeerterrein is bijna 8.000 vierkante meter.
 • De solar carport heeft 1.460 zonnepanelen.
 • De opgewekte stroom wordt deels geleverd aan een kantoor.

Scenario’s

Per scenario is de potentiestudie en business case uitgewerkt voor een van onderstaande locaties:

Klein parkeerterrein

Scenario 1 - Salderen

Duurzame opgewekte stroom die je zelf niet gebruikt, lever je terug aan het net. Door de salderingsregeling krijg je daar net zoveel voor als je betaalt voor de stroom die je afneemt. Op jaarbasis mag je namelijk de opwekte stroom weggestrepen tegen het stroomverbruik. De salderingsregeling geldt alleen voor kleinverbruikersaansluitingen en bouwt vanaf 2023 af tot geen saldering in 2031.

Klein parkeerterrein

Scenario 2 - Salderen met ISDE subsidie

Salderen kan gecombineerd worden met een Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE). De subsidie voor zonnepanelen is enkel voor zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting.

Groot parkeerterrein

Scenario 3 - SDE++ subsidie

Bedrijven kunnen gebruik maken van de bekendste subsidieregeling voor zonnepanelen; de SDE++-subsidie. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en klimaattransitie. Dankzij deze subsidie wordt het voor ondernemers en organisaties mogelijk zelf hernieuwbare energie te produceren en minder CO₂ uit te stoten.

Gemiddeld parkeerterrein

Scenario 4 - SCE subsidie

Energiecoöperaties kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Dit is een exploitatiesubsidie met een looptijd van 15 jaar en vervangt de postcoderoosregeling. Het doel is het lokaal en gezamenlijk opwekken van duurzame energie.