Home Businesscase Scenario 4
Gemiddeld parkeerterrein

Scenario 4

SCE subsidie

Specifieke uitgangspunten

  • De opgewekte stroom wordt volledig teruggeleverd aan het net.
  • De SCE subsidie heeft een basisbedrag van € 121,00 per MWh, een correctiebedrag
    van € 34,00 per MWh bij netlevering inclusief Garanties van Oorsprong (GvO) en een correctiebedrag van € 71,00 per MWh bij niet-levering. De subsidie heeft een looptijd van 15 jaar.

 

Conclusie

  • De SCE subsidie is hoger dan de SDE++ subsidie waardoor het rendement hoger ligt.

Zon-PV potentiestudie

Parameter Waarde
Aantal parkeervakken 364 vakken
Aantal zonnepanelen 600 panelen
Geïnstalleerd vermogen 240 kWp
Energieopbrengst 209 MWh/jaar
CO₂-besparing 116 ton/jaar

Businesscase

Parameter Waarde
Investeringskosten € 1.200 per kWp
Investeringskosten € 288.000
Rendement op eigen vermogen ca 5%
Projectrendement ca 3%
Terugverdientijd ca 15 jaar