Home Businesscase Scenario 2
Klein parkeerterrein

Scenario 2

Salderen met ISDE subsidie

Specifieke uitgangspunten

  • De opgewekte stroom wordt voor 70% verbruikt in de winkel. De resterende stroom wordt teruggeleverd aan het net.
  • De winkel heeft een energieverbruik van 60 MWh per jaar.
  • De ISDE subsidie bedraag € 125 per kWp.

Conclusie

  • Door het hogere energieverbruik is de besparing op de energiebelasting lager. Het rendement is daardoor lager dan de situatie met een lager energieverbruik en enkel salderen zonder ISDE subsidie.

Zon-PV potentiestudie

Parameter Waarde
Aantal parkeervakken 15 vakken
Aantal zonnepanelen 110 panelen
Geïnstalleerd vermogen 44 kWp
Energieopbrengst 41 MWh/jaar
CO₂-besparing 23 ton/jaar

Businesscase

Parameter Waarde
Investeringskosten € 1.500 per KWp
Investeringskosten € 66.000
Rendement op eigen vermogen 8,5%
Projectrendement 4,9%
Terugverdientijd 17,0 jaar