Home Actueel ‘Wij investeren juist als er een economische crisis ontstaat’

4 mei 2020

‘Wij investeren juist als er een economische crisis ontstaat’

Kornelis Caps & Closures over energie besparen in coronatijd

‘Heb je wat spek op de botten, blijf investeren in maatregelen die energie besparen. Juist nu.’ Zo luidt het advies van Ytsen de Boer, projectleider bij Kornelis Caps & Closures. ‘Leveranciers hebben nu meer tijd en de prijzen zijn relatief laag. Is er een economische crisis en zijn we financieel nog gezond, dan gaan wij juist investeren.’

Het Steenwijkse kunststofverwerkingsbedrijf produceert deksel en doppen voor de voedingsindustrie. Tot nu toe hebben ze qua productie nog niet veel hinder van de coronacrisis. ‘Sommige producten lopen terug, zoals de flessen water met onze doppen die restaurants wereldwijd op tafel zetten,’ aldus Ytsen. ‘Andere producten lopen verrassend hard, omdat veel mensen meer thuiszitten.’

Wat is jullie grootste uitdaging door corona?

De 1,5 meter werksituatie is de grootste uitdaging voor het bedrijf waar ruim vijftig mensen in dienst zijn. ‘Met ons crisisteam proberen we voor de muziek uit te lopen. We denken na over hoe onze mensen hun werk kunnen doen, zonder dat ze teveel bij elkaar in de buurt komen. We hebben smalle gangen waar we nu eenrichtingsverkeer van maken. De route loopt zelfs buiten het gebouw om, zodat we elkaar met afstand kunnen passeren. Maar we denken ook na over hoe we samen kunnen werken op een paar vierkante meter, met wel of geen mondkapje.’

Waarom aan de slag met energie?

Kornelis Caps & Closures is dit jaar gestart in de groep Energie Koplopers Overijssel. ‘We zijn een grootverbruiker van energie en vinden dat we er alles aan moeten doen om minder energie te verbruiken. Ook willen we bijdragen aan de energietransitie en het aandeel van fossiele brandstoffen reduceren. Het klimaatakkoord ligt er. Hoe gaan wij als bedrijf ons energiemanagement handen en voeten geven om onze bijdrage te leveren? Een student Technische bedrijfskunde gaat ons helpen met dit vraagstuk.’ Niet alleen in zijn werk bij Kornelis is Ytsen bezig met energie. Een paar dagen per week is hij docent bij het Deltion College. ‘Een van de vakken die ik geef rondom procestechniek is energietechniek. Ik probeer mijn studenten zoveel mogelijk mee te geven over het belang van de energietransitie.’

Wat hebben jullie tot nu toe geleerd en toegepast?

‘In 2016 hebben we een nieuwe fabriek gebouwd. We hebben veel apparatuur geplaatst die het energieverbruik en de kwaliteit van energie meet. Dus we krijgen meer inzicht in onze energieprestaties. De nieuwe fabriek is heel goed geïsoleerd, daarmee gaat de warmte die we produceren er niet uit. Dat was onlangs een van de uitdagingen. Hoe gaan we koelen? Een grote koelinstallatie op het dak was een mogelijkheid. Dan heb je een goed geïsoleerd pand en verbruik je alsnog veel energie, omdat je moet koelen. Mede door de inzichten uit de koplopersgroep, gaan we nu onze machines, de bron, beter isoleren. Uitzoeken waar precies de warmte weglekt en die plekken beter afschermen. De machine hoeft dan minder energie te verbruiken en de warmte lekt de fabriek niet in, waardoor we veel minder hoeven te koelen. Zo snijdt het mes aan alle kanten.’

Welke tip heb je voor andere bedrijven?

De koplopersgroep gebruikt onder andere ISO 50001 als middel om aan de slag te gaan met energiemanagement. Het helpt je om energie op de kaart te zetten binnen de hele organisatie. Iets wat belangrijk is wil je echt iets veranderen vindt Ytsen. ‘Van productontwikkeling tot inkoop en de fabrieksvloer, iedereen moet meedenken over energiebesparing. Wij geven de mannen op de vloer prestatie indicatoren. Hoeveel energie verbruiken we per kilogram? En in de toekomst willen we algoritmes maken, zodat machines meer zelf kunnen regelen en niet onnodig aan staan. Een mooi voorbeeld van industrie 4.0 in combinatie met de energietransitie!’

Zelf aan de slag?

Wil je zelf aan de slag met energiebesparende maatregelen? Wij helpen je graag op weg. Neem contact op met Dicky van Keulen, projectleider energiebesparing via D.v.Keulen@overijssel.nl of (038) 499 9397 / 06 10 43 20 94.