Home Actueel Wij Duurzaam Staphorst mag starten met de bouw van het windpark

10 juni 2021

Wij Duurzaam Staphorst mag starten met de bouw van het windpark

Het windproject van de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst eindelijk groen licht gekregen. De omgevingsvergunning was eind vorig jaar al voor het grootste deel goedgekeurd en na nog een paar kleine aanpassingen mag er nu echt begonnen worden aan de bouw van de drie windmolens van windpark Bovenwind.

De molens hebben een tiphoogte van circa 200 meter en komen te staan tussen de J.J. Gorterlaan en de Bovenweg. Het drietal zal zo’n 12 megawatt aan duurzame elektriciteit opwekken, goed voor zo’n 4 duizend huishoudens. Daarnaast worden ze 100% coöperatief ontwikkeld. Een unicum! Op deze manier worden de lusten en lasten van de energieopwekking lokaal gedragen. Naar verwachting zullen de molens in 2022 draaien.

Financiering door inwoners, ambassadeurs en leden

Het windpark wordt ontwikkeld door Wij Duurzaam Staphorst. De coöperatie is in 2018 opgericht en heeft inmiddels bijna 300 leden. De lokale bevolking en ambassadeurs van de coöperatie hebben al een flink startkapitaal verstrekt voor de ontwikkeling van het windpark. Dit startkapitaal wordt na de financiering door de banken onderdeel van het eigen vermogen. Het resterende deel van het eigen vermogen wordt na de zomervakantie opgehaald door de financiële participatie van leden van de coöperatie, inwoners van de gemeente. Een eerdere peiling in 2019 gaf aan dat hiervoor voldoende animo is bij de leden.

Wij Duurzaam Staphorst draagt met de windmolens niet alleen bij aan de provinciale winddoelen en de RES-opgave, maar zet zich ook in voor verduurzaming van de gemeente in brede zin. Zo stimuleert de coöperatie bijvoorbeeld besparingsacties bij inwoners van de gemeente.

Meer info is te vinden op de website van Wij Duurzaam Staphorst.