Home Actueel Veiligheid in batterijsystemen

22 april 2021

Veiligheid in batterijsystemen

STEPS Symposium Design for Safety in Battery Systems

Het STEPS-symposium, met als thema ‘Ontwerp voor veiligheid in batterijsystemen’, behandelde de nieuwste en belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van batterijveiligheid over de hele wereld. Het evenement, georganiseerd door de Universiteit Twente, benadrukte dat veiligheid de sleutel is, vooral bij het ontwerpen van batterijen.

 

Nu steeds meer mensen zich tot hernieuwbare energie wenden, is de urgentie om batterijen te ontwikkelen groot en is er geen tijd voor de technologie “om zichzelf te bewijzen en volwassen te worden”, zei professor Braham Ferreira tijdens het symposium. Deze hoge ontwikkelingsdruk heeft gevolgen voor de veiligheid. Zoals Deepak Pratap Singh zei, drijft de druk om snel te ontwikkelen tot wetenschappelijke doorbraken die niet in overeenstemming zijn met de realiteit. Aangezien batterijen zich in een snel tempo ontwikkelen, moeten ook de ontwerpvereisten voor veiligheid in een batterijsysteem gelden.

 

Bewustwording gevaarlijke elementen

Rianne ’t Hoen beschreef in haar presentatie hoe elk energieopslagsysteem hoge energiedichtheden bevat. Wanneer deze energie ongecontroleerd vrijkomt, vormt dit een duidelijk risico. Het is cruciaal om de gevaren van verschillende batterijsystemen te onderzoeken en je bewust te zijn van hun gevaarlijke elementen, zoals de energiebronnen, de chemische bronnen, de materialen en het milieu. Met name brandweerkorpsen moeten worden geïnformeerd over de verschillende gevaarlijke elementen binnen verschillende batterijsystemen, zodat ze dienovereenkomstig kunnen reageren in geval van nood.

 

Folkert van der Ploeg, brandweer Twente Safety Campus, legt uit: de branden veroorzaakt door batterijen zijn anders dan ‘normale branden’ en meestal onbekend bij brandweerlieden. Bijna alle sprekers benadrukten dat de ontwikkeling van EU-wetgeving en veiligheidsnormen fundamenteel is voor het ontwerpen van veilige batterijsystemen. Zoals besproken tijdens het symposium, is er niet één sleuteloplossing voor het creëren van veilige batterijsystemen. Om de veiligheid van onze batterijsystemen te verbeteren, moeten we de technologie, normen en onze kennis over de systeemcomponenten en het systeem als geheel ontwikkelen.

 

Veiligheid van batterijsystemen

Het symposium vergrootte de kennis van de gasten over het ontwerpen voor veiligheid in batterijsystemen en helpt hiermee het snelgroeiende veld van energieopslag veiliger te maken. Het STEPS-programma onderzoekt de veiligheid van batterijsystemen samen met batterijontwikkelaars, kennispartners en testbanken om ons begrip te verbeteren en de broodnodige innovatie op het gebied van energieopslag te stimuleren. je kunt op de hoogte van toekomstige evenementen blijven via de website STEPS – Opslag van energie- en energiesystemen in NWE  of volg het LinkedIn- en Twitter- kanaal.

STEPS is een project binnen het Interreg North-West Europe (NWE) programma. Interreg NWE valt onder het Europese Cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Bekijk hier de hoogtepunten van dit evenement