Home Actueel Subsidie voor zonne-energieleverende parkeerterreinen in Overijssel

17 januari 2023

Subsidie voor zonne-energieleverende parkeerterreinen in Overijssel

De provincie heeft een subsidie in het leven geroepen voor energieleverende parkeerterreinen. Boven zo’n parkeerterrein komen zonnepanelen te staan, waarmee bijvoorbeeld elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden.

De nieuwe subsidie is bedoeld voor Overijsselse gemeenten, energiecoöperaties, parkmanagementorganisaties, ondernemingen of maatschappelijke instellingen. De subsidie is niet in te zetten voor de aanschaf van de zonnepanelen zelf, maar wel voor het realiseren van een draagconstructie voor de panelen, het verstevigen van de fundering van het parkeerterrein, en het plaatsen van een batterij voor tijdelijke lokale opslag van de zonne-energie. Voor de zonnepanelen zelf kunnen aanvragers bijvoorbeeld gebruikmaken van de SDE-subsidie van het Rijk.

Minstens duizend zonnepanelen

Peter de Jong, projectleider zon bij Nieuwe Energie Overijssel: “Deze subsidie zet in op meervoudig ruimtegebruik: zo’n parkeerplaats beslaat een flink terrein en kan best overdekt worden met zonnepanelen. Dat is alleen wel duurder dan panelen plaatsen op bestaande daken of landbouwgrond: er is een veilige constructie nodig en ook een stevige fundering. Dat zijn de kosten die door deze subsidie gedekt worden.”

“Het gaat hier om grote parkeerplaatsen: er moet minimaal 420 kWp vermogen worden geïnstalleerd, dat komt neer op zo’n duizend panelen. De energie die door de panelen wordt opgewekt, kan worden gebruikt om elektrische auto’s op te laden op de parkeerplaats zelf, om een gebouw van stroom te voorzien, of om terug te leveren aan het net.”

Zes ton subsidie beschikbaar

De subsidie voor energieleverende parkeerterreinen loopt voor een jaar of tot hij op is. Er is dit jaar in totaal 600.000 euro beschikbaar. De subsidie die je kan krijgen voor het realiseren van een zonne-energieleverend parkeerterrein is maximaal 45% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, en maximaal 200.000 euro per aanvraag.

Kijk voor alle voorwaarden en om de subsidie direct aan te vragen op de website van het subsidieloket van de provincie. Daar staan ook de contactgegevens voor als je nog vragen hebt over de subsidie.