Home Actueel STEPS

1 februari 2021

STEPS

Verbetering concurrentiepositie van innovatieve energieopslagproducten

Het Europese programma STEPS (STorage of Energy & Power Systems) is in september 2020 van start gegaan. Het initiatief biedt innovatieve energieopslagproducten een flinke steun in de rug bij ontsluiting van nieuwe markten in Noordwest-Europa. STEPS is een Interreg 5b-programma dat leadpartner Oost NL samen met 11 partners verdeeld over België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland gaat realiseren. Het programma loopt tot 2023. De provincies Gelderland en Overijssel zijn medefinancier van STEPS.

Vanaf 11 januari 2021 kunnen mkb-ers een aanvraag indienen voor kennis- en bedrijfsondersteuning vanuit het nieuwe business support programma voor energie-opslagbedrijven in Noordwest-Europa. Het STorage of Energy and Power Systems (STEPS) programma ondersteunt mkb-ers bij het op de markt brengen van hun oplossingen voor energieopslag. STEPS stimuleert hiermee de samenwerking en versterkt het concurrentievermogen van bedrijven in de regio, waardoor Noordwest-Europa wereldwijd een prominente positie krijgt op het gebied van duurzame innovatieve energieopslag oplossingen.

Energieopslag is een belangrijke stap voor de energietransitie. Duurzame energie bronnen als zonne- en windenergie leveren niet constant dezelfde hoeveelheid energie. Door het op te slaan kan het opgewekte vermogen af worden gegeven op momenten dat er behoefte aan is.

Versterken concurrentiepositie

De partners van STEPS gaan in Noordwest-Europese (NWE) regio’s de concurrentiepositie van innovatieve bedrijven die zich bezighouden met energieopslag versterken. Dit gebeurt onder meer door een gebruiksgerichte, vraaggestuurde aanpak om producten dichter bij de markt te brengen via fieldlabs. In deze testomgevingen komen de opwek en distributie van elektriciteit samen met ontwikkelaars van energieopslagproducten. Zo kunnen partijen hun producten door ontwikkelen voor de specifieke elektriciteitsmarkt in het desbetreffende land en voor Noordwest-Europa.

Nu nog worden veel (80%) van de batterijen, accu’s of andere vormen van energieopslag geïmporteerd uit Azië en de VS. Deze oplossingen zijn vaak niet op maat gemaakt voor een specifieke vraag. Innovatieve energieopslagproducten uit NWE-landen bieden wél de potentie om het gewenste maatwerk te leveren, maar blijven in de ontwikkeling vaak steken, waardoor ze het niet redden tot een marktintroductie. Oorzaken hiervan zijn onder meer barrières in wetgeving, financiering, beperkte toegang tot pilotomgevingen en beperkt bewustzijn van eindgebruikers. Daar gaat STEPS wat aan doen.

 

Activiteiten onder STEPS

In totaal levert het STEPS programma een impuls van 1,5 miljoen euro aan subsidiemiddelen in innovatief mkb in NWE. Concreet heeft het programma voor de periode 2021-2023 de volgende doelstellingen:

Het voorlichten en trainen van meer dan 200 lokale elektriciteitsopslag mkb’ers uit Noordwest-Europa, waaronder Gelderland en Overijssel, over hoe buitenlandse markten in NWE te benaderen. Het uitrollen van een voucherprogramma om eindgebruikers van energieopslagoplossingen te verbinden met minimaal 20 aanbieders ervan, om hun product door te ontwikkelen tot het niveau dat deze gereed is voor marktintroductie.

Meer dan 50 toekomstige eindgebruikers van energieopslag worden getraind met een speciaal ontwikkelde tool waarmee ze uit de veelheid van energieopslagoplossingen een passende keuze kunnen maken. Een portfolio van meer dan 250 energieopslagaanbieders uit Noordwest-Europa opstellen, waardoor de eigen bedrijven beter zichtbaar worden en hun producten inzichtelijker.

 

STEPS

Binnen het STEPS project zijn de volgende partners actief: OostNL, Universiteit Twente; België: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, Flux 50, en Universiteit Gent; Duitsland: House of Energy en Technical University of Darmstadt; Verenigd Koninkrijk: Cambridge Cleantech en The Faraday Institution; Ierland: National University of Ireland Galway, Carlow Kilkenny Energy Agency CLG – TA3 Counties Energy Agency, Galway Energy Co-operation. Daarnaast zijn verschillende fieldlabs en energiecoöperaties betrokken.

STEPS is een project binnen het Interreg-programma Noordwest-Europa. Interreg-programma Noordwest-Europa valt onder het Europese Cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Video Kick off STEPS