Home Actueel Ruim 270 miljoen subsidie voor verduurzaming industrie en energie-innovatie

9 maart 2023

Ruim 270 miljoen subsidie voor verduurzaming industrie en energie-innovatie

Het kabinet stelt dit voorjaar een aantal subsidieregelingen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten en de verduurzaming van de industrie. Bedrijven en kennisinstellingen die innoveren of investeringen doen om CO2-uitstoot te verminderen, kunnen daar subsidie voor ontvangen. Met deze regelingen wil het kabinet investeringen voor een duurzame industrie en de ontwikkeling van innovaties versnellen. Het totaal beschikbare budget is ruim 270 miljoen euro. Vanaf 15 maart kunnen de eerste subsidies worden aangevraagd.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Er is 74 miljoen euro beschikbaar voor de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Met deze regeling worden bedrijven en kennisinstellingen ondersteund in het uitvoeren van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie in 2030. De projecten moeten bijdragen aan een CO2-vrij elektriciteitssysteem, een aardgasvrije gebouwde omgeving of een klimaatneutrale en circulaire industrie. De regeling staat open van 15 maart tot en met 31 augustus 2023.

Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Voor de regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is 138 miljoen euro beschikbaar. Deze regeling ondersteunt CO2-besparende maatregelen waarvan de werking bewezen is. Deze maatregelen zijn vaak nog niet rendabel, hebben een hoge terugverdientijd of extra ondersteuning nodig. Deze investeringen dragen bij aan het verduurzamen van de industrie. De VEKI is aan te vragen van 15 maart 2023 tot en met 9 januari 2024.

HER+ en TSE

Enkele andere regelingen die dit voorjaar worden opengesteld zijn de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) en tenders voor de Topsector Energie (TSE). De regelingen moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de energietransitie betaalbaarder wordt en innovaties in de industrie op het gebied van circulaire economie worden gestimuleerd.

Bekijk voor informatie over alle regelingen de website van RVO.