Home Actueel Regio Zwolle motor achter vergroening van de binnenvaart

3 november 2021

Regio Zwolle motor achter vergroening van de binnenvaart

Varen op groene waterstof, dat is het uiteindelijke doel. Met steun van Nieuwe Energie Overijssel en provincie Overijssel werkt een breed samenwerkingsverband aan een ambitieus plan om dit vanaf 2023 te realiseren. Uniek is dat alle elementen in de keten zijn vertegenwoordigd, van binnenvaartschip tot havenfaciliteiten, waterstofproductie en windturbines die de elektriciteit leveren voor de waterstofproductie.

Emissievrij varen

De binnenvaartsector is verantwoordelijk voor een fors aandeel in de totale binnenlandse emissies van CO2, fijnstof en stikstofoxiden. Groot voordeel van varen op waterstof is nu dat dit emissievrij gebeurt. In zg. waterstofbrandstofcellen wordt op het schip elektriciteit opgewekt waarmee een elektromotor kan worden aangedreven. De waterstof wordt hierbij samen met zuurstof omgezet in water, en dat is dan ook het enige dat vrijkomt. Een van de partners in de samenwerking is het bedrijf Sendo Shipping dat sinds 2019 de volledig elektrische Sendo Liner in de vaart heeft en hiermee in hetzelfde jaar werd bekroond met de KNVTS-prijs ‘Schip van het jaar’. Aan boord wordt nu nog elektriciteit opgewekt met behulp van een dieselgenerator. De volgende stap is dit met brandstofcellen in combinatie met groene waterstof te doen. De Sendo Liner vaart doorgaans op een vast traject tussen Westerbroek (Groningen) en Rotterdam. Dit soort afstanden kunnen met waterstof aan boord worden overbrugd.

De casus Zuiderzeehaven in Kampen

Het plan omvat lokale productie van groene waterstof ter plaatse van de IJDT-terminal, een gezamenlijke onderneming van rederij MCS en groene energieleverancier Windkr-acht. Windturbines en zonnepanelen zorgen voor de elektriciteit die nodig is om groene waterstof te produceren. Vanaf de terminal zullen schepen worden bevoorraad. Daarnaast zal de waterstof ook beschikbaar zijn voor wegtransport, met name voor vrachtvervoer. “Om een gezonde business case te creëren maken we de basis zo breed mogelijk. Immers moet ook wegtransport groener worden. Op deze manier maken we de kans van slagen van ons project zo groot mogelijk”, aldus de projectregisseur Rik Duijn.

Brede samenwerking

Gedurende 2021 is een bijzondere samenwerking ontstaan tussen initiatiefnemers (MCS, Windkr-acht, Sendo Shipping en Milo), Port of Zwolle en de regionale en lokale overheden (Provincie Overijssel en de gemeentes Kampen en Meppel). Het project, welke wordt uitgevoerd door Hysolar Innovatie & Advies, heeft de steun van de provincie Overijssel. Bert Boerman, gedeputeerde van de Provincie Overijssel zegt hierover “Al jarenlang stimuleren we in ons beleid het goederentransport over water teneinde de wegen zoveel mogelijk te ontlasten. Nu is het tijd voor verduurzaming van de binnenvaart. We pakken dit initiatief met beide handen aan”.

Verder in de regio

Terug naar de Zuiderzeehaven in Kampen. Hoe krachtig dit initiatief ook is, het is een begin. Uiteindelijk doel is dat het concept van varen op groene waterstof uitgroeit in de regio en daarbuiten. “Onze gedachte is een corridor te helpen ontwikkelen zodanig dat schepen over de diverse trajecten van Midden- naar Noord-Nederland van groene waterstof kunnen worden voorzien”, zegt Jeroen van de Ende (CEO Port of Zwolle), “Ons palet van samenwerkingspartners zal groter worden”.