Home Actueel Plaatsen van zonneparken bij rioolwaterzuiveringen gaat door

9 april 2020

Plaatsen van zonneparken bij rioolwaterzuiveringen gaat door

Voor het zuiveren van het afvalwater van zo’n 805.000 inwoners en bedrijven in het ‘stroomgebied’ van het waterschap Vechtstromen is veel energie nodig. Vanaf dit jaar wekken zij bijna de helft daarvan duurzaam op.

In Hengelo wordt al energie opgewekt met een installatie die het slib van de rioolzuivering vergast: De Energiefabriek. Daarnaast worden er nu negen zonneparken aangelegd. Het werk voor de aanleg hiervan gaat gewoon door, ook in deze bijzondere tijd.

Waterschap Vechtstromen beheert 23 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Overijssel en Drenthe. Negen van deze installaties krijgen in totaal twintigduizend zonnepanelen. Dit is goed voor de helft van de benodigde energie om al het water te zuiveren. Ze worden dit jaar nog gebouwd en inmiddels zijn twee parken bijna klaar.

Projectleider Gerrit Meijerink geeft een update: “De zonnepanelen bij de zuivering in Vroomshoop, Haaksbergen en Oldenzaal liggen er al. Ook in Vriezenveen zijn ze druk aan het werk: daar ligt de constructie klaar en zijn ze begonnen met plaatsing. Alles loopt volgens planning. De werklieden kunnen op dit moment binnen de RIVM-voorschriften het werk goed uitvoeren. Ze blijven positief en zijn blij dat ze door mogen werken.“

Als de velden klaar zijn krijgt ook ‘het groen’ de aandacht. Naast het opwekken van energie is ook de biodiversiteit en landschappelijke inpassing van belang. Zo worden op de locaties Oldenzaal, Haaksbergen en Vriezenveen nieuwe groenstroken aangelegd en wordt het veld onder de zonnepanelen ingezaaid met bloemrijke grasmengsels. De aanleg van de zonneparken is een belangrijke stap naar een energieneutraal waterschap Vechtstromen in 2025. De verwachting is dan ook dat er de komende jaren nog meer duurzame energie opgewekt wordt.