Home Actueel Overijssel onderzoekt maatschappelijke aspecten energietransitie

20 december 2019

Overijssel onderzoekt maatschappelijke aspecten energietransitie

Wat is de sociale impact van de energietransitie op de samenleving? De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de provincie Overijssel laten onderzoek doen naar de maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie. Het programma MARET heeft twee onderzoeksprojecten gehonoreerd die gekoppeld zijn aan de provincie Overijssel.

Technologische en sociale innovatie

Als Nieuwe Energie Overijssel (NEO) stimuleren wij de technologische en sociale innovatie van de energietransitie in Overijssel. De provincie Overijssel, één van onze partners, maakt deel uit van het MARET programma en draagt bij aan deze onderzoeken. In totaal is er € 2,4 miljoen toegekend aan zes onderzoeksprojecten, waaronder aan twee Overijsselse projecten.

De sociale gevolgen van de energietransitie

De energietransitie heeft grote impact op de samenleving. De uitdagingen zijn niet uitsluitend technisch van aard, maar hebben ook gevolgen voor de leefomgeving, de economie, de arbeidsmarkt en het privéleven van burgers. Veel van deze gevolgen zijn nog onbekend en hun onderlinge samenhang is niet duidelijk. Het programma MARET biedt mogelijkheden om meer kennis en inzichten te ontwikkelen over de maatschappelijke gevolgen van de regionale energietransitie en deze inzichten toe te passen in beleid en praktijk.

De onderzoeksprojecten

Het onderzoek ‘Regionale energietransitie als systemische integratie (RETSI)’ door de Universiteit Twente is gericht het samenbrengen van de uitdagingen van de regionale energieverandering, de circulaire landbouw en de aanpassing aan klimaatverandering. Het onderzoekt hoe een integrale aanpak de energietransitie in de stedelijke en landelijke gebieden kan versnellen. Daarnaast gaat Wageningen University & Research het onderzoek ‘Sociale en ruimtelijke rechtvaardigheid in de Regionale Energie Strategieën in Overijssel’ uitvoeren. Zij onderzoekt sociaal-ruimtelijk de rechtvaardige verdeling van kosten en baten van hernieuwbare energieprojecten in Overijssel. Het onderzoek is ook gericht op nieuwe bestuursvormen, participatie en besluitvorming over de ruimtelijke inpassing en het beheer van hernieuwbare energievoorzieningen.

Unieke samenwerking

MARET is een unieke samenwerking tussen de provincies Groningen, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland, het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (NP RES) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het doel van MARET is het genereren van wetenschappelijk vernieuwende kennis en inzichten rond regionale, maatschappelijke vraagstukken van de energietransitie.

Meer weten over MARET en de winnende onderzoeken in andere provincies? Lees meer op de website van NWO