Home Over ons Subsidie

Subsidies provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft heel wat subsidies beschikbaar om de energietransitie te versnellen. Energiebesparing, energieopwek en onderzoek komen vaak voor subsidie in aanmerking. Er is subsidie voor ondernemers, lokale energie-initiatieven, verenigingen en kerkgenootschappen. In onderstaand overzicht vind je alle financieringen van de provincie rond energie en milieu, van zonnepanelen tot mestvergister!

Energiebesparende maatregelen (geld terug actie)

Voor wie: een stichting, een vereniging, een bv, een nv, een maatschap, een vof, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap.

Waarvoor: de volgende activiteiten:

  • Activiteit A: voor al uitgevoerde energiemaatregelen die genoemd staan in het energieonderzoek.
  • Activiteit B: voor een energieonderzoek, niet ouder dan 3 jaar, dat u heeft laten uitvoeren.

Meer informatie over de geld terug actie vind je op de website van het loket.

 

Kleine mestvergister op boerderijen

Voor wie: ondernemers.

Waarvoor: niet de mestvergister zelf, wel:

  • het aanpassen van de stalvloer voor dagverse mest in de mestvergister;
  • de aanleg van een groengasleiding of biogasleiding vanaf 1000 meter;
  • de aanleg van een nabewerkingsinstallatie voor vergiste mest (digestaat), anders dan een navergister of opslagsilo.

Meer informatie en aanvragen van de subsidie kan bij het subsidieloket van Overijssel.

 

Lokale energie-initiatieven 4.0

Voor wie: een lokaal energie-initiatief dat de volgende juridische vorm heeft: een coöperatie, een stichting, een vereniging of een bv. Je mag ook aanvragen als je bezig bent om één van deze rechtsvormen te verkrijgen.

Waarvoor: activiteiten in de idee- en ontwerpfase van een lokaal energie-initiatief (LEI).

Alle informatie en voorwaarden vind je op de website van het subsidieloket.

 

Stimuleren energie-innovatie

Voor wie: het mkb.

Waarvoor: mkb-ondernemers kunnen de subsidie gebruiken om hun idee voor energie-innovatie (verder) te onderbouwen en uit te werken.

Meer weten? Alle informatie vind je bij het subsidieloket van de provincie.

 

Haalbaarheidsonderzoek Energie-Innovatie

Voor wie: gemeenten, stichtingen, verenigingen, bv’s, nv’s, maatschappen, zzp’ers, vof’s of eenmanszaken.

Waarvoor: een haalbaarheidsonderzoek om te kijken of en hoe een energie-innovatie uitvoerbaar is.

Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de website van het subsidieloket.

 

Asbest eraf, zon erop

Voor wie: eigenaren van een asbestdak in Overijssel.

Waarvoor: het verwijderen en afvoeren van een dak dat asbestplaten of asbestleien bevat, in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.

Direct aanvragen? Dat kan bij het Overijsselse subsidieloket.

 

Sociale hypotheek Overijssel 2.0

Voor wie: de eigenaar of exploitant van een multifunctionele accommodatie, zoals een buurthuis, wijkcentrum of bibliotheek.

Waarvoor: onder andere voor verduurzaming van de multifunctionele accommodatie. De sociale hypotheek wordt afgelost met vrijwilligerswerk.

Kijk voor meer informatie op de site van het subsidieloket.

 

Overige financiering: Energiefonds Overijssel

Voor wie: leningen, garanties en participaties voor ondernemers.

Waarvoor: projecten voor energiebesparing, opwek van duurzame energie of energie-innovatie.

Kijk op de website van Energiefonds Overijssel voor meer informatie en voorwaarden.