Home Over ons Netwerk

Versnellen door te verbinden

Nieuwe Energie Overijssel is een programma van de Provincie Overijssel. Het team bestaat uit ruim 25 bevlogen mensen. Projectleiders, kwartiermakers, procestechnologen, beleidsadviseurs en transitiemakers.

Wij werken samen met gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de overgang naar nieuwe energie: een betrouwbare energievoorziening waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt.

Gaan wij ook samenwerken? Neem gerust contact met ons op.

 

Arien Scholtens

Functie: Lokale Energie-Initiatieven coach (LEI-coach)

Specialisme: Lokale Energie-Initiatieven

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel, Provincie Overijssel

Elektriciteit

Gebouwde Omgeving

Ariën Smit

Functie: Projectleider

Specialisme: Bedrijven & Industrie, Restwarmte, CES 6 en procestechniek.

Organisatie: provincie Overijssel

Industrie + MKB

A.Smit@overijssel.nl

038 499 7091

Astrid Pap-Schwieger

Functie: Beleidsontwikkelaar Energie

Specialisme: Bio-energie, Groen Gas, Aquathermie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Warmte

a.pap-schwieger@overijssel.nl

038 499 7653 of 06 1098 1217

Bert Schipper

Functie: Senior adviseur Strategie en Beleid

Specialisme: Gebouwde Omgeving, Wijkaanpak, besparing woningen

Organisatie: Welbions

Gebouwde Omgeving

b.schipper@welbions.nl

06 1190 7404

Christian Voortman

Functie: Senior beleidsadviseur

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: gemeente Zwolle

Gebouwde Omgeving

c.voortman@zwolle.nl

06 137 179 08

Coen Hanschke

Functie: Strateeg energietransitie

Specialisme: Langetermijnontwikkeling (energiesysteem), Energie-infrastructuur, Systeemintegratie

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Infrastructuur

Constantijn Cox

Functie: Innovatiemanager

Specialisme: Energie

Organisatie: OostNL

Elektriciteit

Industrie + MKB

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Dicky van Keulen

Functie: Projectleider

Organisatie: provincie Overijssel

Industrie + MKB

Eke Schins-Derksen

Functie: Projectfacilitator

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Arcadis

Gebouwde Omgeving

Evert de Zoeten

Functie: Projectleider regionale energie-infrastructuur

Specialisme: Energie-infrastructuur

Organisatie: provincie Overijssel

Infrastructuur

Frans Feil

Functie: Portfoliohouder Bio-energie, Coördinator BEON

Specialisme: Bio-energie, Vergisting, Groen gas

Organisatie: Stichting BEON

Cross-sectoraal

Warmte

Geert Plender

Functie: Communicatieadviseur programma NEO

Specialisme: Strategie, campagnes, websites

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

g.plender@overijssel.nl

06 42 30 49 61

Glenn Dijks

Functie: Junior beleidsuitvoerder

Specialisme: Bodemenergie

Organisatie: provincie Overijssel

G.Dijks@overijssel.nl

06 3110 0074

Guido Bakema

Functie: Lokale Energie-Initiatieven coach (LEI-coach)

Specialisme: Lokale Energie-Initiatieven

Organisatie: SolWind

Elektriciteit

guidobakema@LEI-coach.nl

06 55 156 776

Han Smelt

Functie: Projectleider warmtetransitie

Specialisme: Aquathermie, warmtenetten en warmteopslag

Organisatie: provincie Overijssel

Warmte

jh.smelt@overijssel.nl

06 2788 4808

Hans Scholten

Functie: Lid Energie Innovatie Supportteam

Specialisme Technisch specialist

Organisatie Energy Watch

Elektriciteit

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Warmte

Infrastructuur

Harry van der Geest

Functie: Coördinator Energietransitie

Specialisme: Duurzame gassen, Industrie, Elektriciteit, Cross-sectoraal, Gebouwde Omgeving

Organisatie: N-TRA/RENDO

Elektriciteit

Industrie + MKB

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Ilse Jansen

Functie: Communicatieadviseur

Specialisme: Communicatie

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel

Elektriciteit

Jaap de Boer

Functie: Lid Energie Innovatie Supportteam

Specialisme: technisch specialist

Organisatie: Energy Watch

Elektriciteit

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Warmte

Infrastructuur

Jan Hermen Kat

Functie: Portfoliohouder Energie uit Water, Themaleider Duurzaamheid en partnerschap RES

Specialisme: Energie uit water (aquathermie, zon op water en land, waterkracht, biogas, waterstof, systeem integratie, strategie)

Organisatie: Waterschap Vechtstromen

Warmte

j.kat@vechtstromen.nl

06 4671 5576

Jasper Lackin

Functie: Beleidsontwikkelaar ondergrond

Specialisme: Geothermie en bodemenergie

Organisatie: provincie Overijssel

Warmte

Jasper Ottink

Functie: Secretaris Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

J.Ottink@overijssel.nl

038 499 70 02

Jeike Wallinga

Functie: Lector Energietransitie

Specialisme: Energietransitie

Organisatie: Windesheim

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Jelle Zoomer

Functie: Clusterleider Innovatie

Specialisme: Thematrekker Innovatie (supportteam + kennisloket), kwartiermaker Werkplaats Twente

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

John van den Hof

Functie: lector en coördinator onderzoeksprogramma Smart Energy

Specialisme: Innovatie, Gebouwde Omgeving, Warmtenetten

Organisatie: Saxion

Industrie + MKB

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Jorian Bakker

Functie: Projectleider Smart Energy Hubs

Specialisme: Smart Energy Hubs (waterstof, systeemintegratie, infra, innovatie, bedrijventerreinen)

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Cross-sectoraal

Infrastructuur

Jurgen Jaakke

Functie: Adviseur Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Specialisme: Verduurzaming vastgoedportefeuilles

Organisatie: TwynstraGudde

Gebouwde Omgeving

Linda van IJzendoorn

Functie: Clusterleider Lokale Energie-Initiatieven

Specialisme: Lokale Energie-Initiatieven

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel

Elektriciteit

Loes Liemburg

Functie: Procesondersteuner RES

Specialisme: Ondersteuning

Organisatie: provincie Overijssel

Maarten Arentsen

Functie: Universitair hoofddocent

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: Universiteit Twente

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Maarten Epema

Functie: Projectleider energiegebieden

Specialisme: zon, wind, infra, systeem-integratie, waterstof

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Elektriciteit

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

m.epema@overijssel.nl

06 29608860

Marcel Heskes

Functie: Adviseur

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: SquareWise/Woningwaard

Gebouwde Omgeving

Margriet Bouma

Functie: Lid cluster Bedrijven & Industrie

Digitalisering en circulariteit

Organisatie: Koninklijke Metaalunie

Industrie + MKB

Bouma@metaalunie.nl

06 53421498

Marie José Herik-Jonker

Functie: Project Developer bij Center for Energy Innovation & projectsecretaris RES-Twente

Specialisme: Cross-sectoraal, Innovatie

Organisatie: Universiteit Twente / RES-Twente

Cross-sectoraal

energy@utwente.nl

06 53 72 21 11

Marit Béguin

Functie: Projectfacilitator

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: De WarmteTransitieMakers

Gebouwde Omgeving

marit.beguin@dwtm.nl

06 4840 7922

Marleen Volkers

Functie: Programmaleider Nieuwe Energie Overijssel

Specialisme: Warmtenetten, infrastructuur

Organisatie: provincie Overijssel

Warmte

Infrastructuur

Marlijne ten Houte de Lange

Functie: Leercoördinator Expertiseteam Gebouwde Omgeving

Specialisme: Learning & Development

Organisatie: Frisse Blikken

Gebouwde Omgeving

Mart Oude Egbrink

Functie: Coördinator en projectleider windenergie

Specialisme: Elektriciteit (Wind, Zon), Bio-energie

Organisatie: provincie Overijssel

Elektriciteit

Cross-sectoraal

Warmte

Martin Kloet

Functie: Clusterleider Bedrijven & Industrie

Projectleider Energie en Duurzaamheid

Organisatie: VNO-NCW – MKB-Nederland

Industrie + MKB

kloet@vnoncw-mkb.nl

06-11351757

Maura Vaandrager-Kraai

Functie: communicatieadviseur windenergie

Specialisme: communicatie

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Mignon Sanchez

Functie: Duurzaamheidscoach Twente

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Gebouwde Omgeving

Patricia van Ling

Functie: Projectleider Gebouwde Omgeving

Specialisme: Verduurzaming gebouwde omgeving en coördinator werkplaats West – Overijssel

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

PCE.v.Ling@overijssel.nl

06 25 38 02 02

Pauline Schut

Functie: Ondersteuner Nieuwe Energie Overijssel

Specialisme: Programmaondersteuning

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

pm.schut@overijssel.nl

06 2965 7849

Peter de Jong

Functie: Procesmanager energietransitie utiliteitsbouw

Specialisme: Zon

Organisatie: gemeente Zwolle

Elektriciteit

Rachel Marty

Functie: Senior Partner Energietransitie

Specialisme: Warmtetransitie, systeemefficiëntie en duurzame energieopwekking

Organisatie: Enexis Netbeheer

Radboud Dood

Functie: Investment Manager

Specialisme: Innovatie & Lokale Energie Initiatieven

Organisatie: Energiefonds Overijssel

Elektriciteit

Algemeen

Ralph de Graaf

Functie: Verkenner Warmte infra

Specialisme: Industrie, Cross-sectoraal, Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

Organisatie: Enpuls

Elektriciteit

Industrie + MKB

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Remko Cremers

Functie: Senior adviseur Energietransitie

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: gemeente Hengelo

Gebouwde Omgeving

Remond Molenkamp

Functie: Projectfacilitator

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Gebouwde Omgeving

Resa de Jongh

Functie: Programmaondersteuner Nieuwe Energie Overijssel

Specialisme: Programmaondersteuning

Organisatie: provincie Overijssel

Algemeen

Rob Hamer

Functie: Vakspecialist duurzaamheid en milieu

Specialisme: Gebouwde Omgeving, Energie uit water

Organisatie: gemeente Hardenberg

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Robbert Cornelissen

Functie: Adviseur Energietransitie + Kwartiermaker Waterstof

Elektriciteit, Infra, Warmet

Organisatie: Coteq

Elektriciteit

Industrie + MKB

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

r.cornelissen@coteq.nl

06 20 40 70 78

Stan Fritschy

Functie: Duurzaamheidscoach West-Overijssel

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Gebouwde Omgeving

Stefanie van den Boogaart

Functie: Communcatieadviseur

Specialisme: Communicatieadvies en tekstschrijven

Organisatie: Nieuwe Energie Overijssel

Gebouwde Omgeving

Tess Ruiterkamp

Functie: Coördinator Supportteam Energie-Innovatie

Specialisme: Warmtenetten, warmtetransitie

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Tessa van Deventer

Functie: Projectleider Lokale Energie-Initiatieven

Specialisme: Lokale Energie-Initiatieven

Organisatie: provincie Overijssel

Tim Lammers

Functie: Projectleider Gebouwde Omgeving

Specialisme: Verduurzaming gebouwde omgeving, project Overijssel Verbouwt

Organisatie: provincie Overijssel

Elektriciteit

Ulla-Britt Krämer

Functie: Projectleider Nieuwe Energie

Specialisme: Internationale projecten binnen de Gebouwde Omgeving

Organisatie: provincie Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Wendy Oude Vrielink

Functie: Adviseur Energie & Duurzaamheid

Specialisme: Lokale initiatieven, Gebouwde Omgeving en Mobiliteit.

Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel

Cross-sectoraal

Gebouwde Omgeving

Wicher Schönau

Functie: Projectleider Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Specialisme: Maatschappelijk vastgoed

Organisatie: provincie Overijssel

Gebouwde Omgeving

w.schonau@overijssel.nl

038 499 88 99

Wim Wijnhoud

Functie: Programmamanager Energietransitie

Specialisme: Gebouwde Omgeving

Organisatie: DeltaWonen

Gebouwde Omgeving

w.wijnhoud@deltawonen.nl

038 851 02 00