Home Actueel Ook een inkoopactie in jouw gemeente? Vraag nu de subsidie aan!

3 november 2021

Ook een inkoopactie in jouw gemeente? Vraag nu de subsidie aan!

Overijsselse gemeenten kunnen subsidie aanvragen bij de provincie voor het organiseren van inkoopacties. Met deze inkoopacties worden particuliere woningeigenaren gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen of hernieuwbare energie op te wekken.

Minimaal 2500 particuliere woningeigenaren

Gemeenten komen in aanmerking voor een 100% subsidie van maximaal € 10.000,-. Met dit bedrag kan de gemeente, in samenwerking met een partij die ervaring heeft met het organiseren van inkoopacties, particuliere woningeigenaren benaderen en activeren met een aantrekkelijk aanbod. Per inkoopactie worden minimaal 2.500 particuliere woningeigenaren individueel uitgenodigd om deel te nemen.

Wethouder Hellendoorn over inkoopactie

Diverse gemeenten hebben met behulp van deze subsidie al mooie aanpakken ontwikkeld, waarmee Overijssel al minimaal 38.000 huishoudens individueel heeft benaderd.
Henk Nijhof, wethouder duurzaamheid van gemeente Hellendoorn,  vertelt:

‘Dankzij de bijdrage van Nieuwe Energie Overijssel kunnen wij onze inwoners ondersteunen met het verduurzamen van hun woning door het organiseren van een gezamenlijke inkoopactie. De komende maanden werken we de plannen verder uit en gaan hierover communiceren’

 

Let er bij isolatie-acties op dat ook aandacht wordt besteed aan eventuele aanwezigheid van beschermde diersoorten en daarvoor benodigde ontheffing in het kader van de wet natuurbescherming.