Home Actueel Ondernemers aan de slag met uitwerking in Startup in Residence Energie Innovatie

1 februari 2021

Ondernemers aan de slag met uitwerking in Startup in Residence Energie Innovatie

16 veelbelovende innovaties voor energieneutraal Overijssel

Wie bedenkt een haalbare en schaalbare innovatie om Overijssel in 2050 energieneutraal te maken? Die vraag legden Nieuwe Energie Overijssel en de provincie Overijssel aan ondernemers voor, samen met de gemeenten Zwolle en Hardenberg en woningcorporaties Welbions en deltaWonen. Er kwamen 53 goede ideeen binnen in deze aanbesteding Startup in Residence Energie-Innovatie. De 16 meest veelbelovende zijn geselecteerd: zij mogen met financiële ondersteuning in twee maanden hun innovatie verder uitwerken tot een businesscase.

 

Zeer bruikbare voorstellen kwamen binnen. Alle gericht om woningen te verduurzamen, voorzieningen toekomstbestendig te maken of energie op te slaan. Projectleider Janine Swaak is blij met de opbrengst van deze eerste ronde. ‘Innovaties bedenken voor de energietransitie is nog niet zo makkelijk, omdat er vaak meerdere stakeholders bij betrokken zijn. De deelnemers moesten aangeven wat de impact van hun innovatie zou zijn –dus hoe innovatief is het en voor welk vraagstuk is het een oplossing-, maar ook hoe het (technisch) haalbaar en economisch schaalbaar kan worden. De 16 die zijn uitgekozen zijn op al die drie criteria veelbelovend’.

 

Praktijktestfase

De ondernemers die nu zijn uitverkoren, moeten voor 1 maart hun businesscase inleveren, met een plan van aanpak voor de Praktijktestfase. Met workshops, gesprekken en locatiebezoeken kijken ondernemers bij de opdrachtgevers in de keuken om ervoor te zorgen dat de innovatie zo goed mogelijk aansluit bij de vraag. De innovaties met de meest veelbelovende businesscase gaan de Praktijktestfase in. ‘Dat kan een paar maanden tot een jaar duren,’ vertelt Swaak. ‘Als je de werking van een product in vier seizoenen wilt zien, kan dat dus ook nog. De ondernemers kunnen gebruik maken van een co-financiering tot maximaal 100.000 euro, voor het realiseren van de praktijktest. Wordt de innovatie een economisch succes, dan betalen zij deze terug, anders is het risico voor ons’.

 

Moeilijk kiezen

Op de eerste selectieronde tekenden zowel grote als kleine bedrijven in, van binnen en buiten Overijssel. ‘Er zijn innovaties op het gebied van opslag van zonne-energie, maar ook voor het energieneutraal maken van woningen. De aanmeldingen waren heel divers. Sommige ondernemers zijn echte startups, maar er zitten ook ondernemingen bij die al veel langer bestaan, maar nu ook actief worden in de energietransitie. Het was moeilijk kiezen, maar we hebben bij de selectie vooral de vraag centraal gesteld. Een oplossing kan nog zo innovatief of technisch bijzonder zijn, uiteindelijk moet de beoogde opdrachtgever, die interesse heeft in de innovatie, het zien zitten en moet de innovatie echt bijdragen aan ons doel: een energieneutraal Overijssel in 2050’, legt de projectleider uit.

 

Ondernemersrisico

Voor de deelnemende bedrijven is de Startup in Residence Energie-Innovatie een mooie kans om met (financiële) ondersteuning tijd te steken in een potentiële innovatie. Swaak: ‘Als provincie zijn wij eerste klant en nemen een klein deel van het ondernemersrisico over, om zo innovatie en nieuwe bedrijvigheid te stimuleren’.

Aan de Startup in Residence nemen 16 veelbelovende innovaties deel:

 

Betaalbare renovatie van jaren ’70-’80 woningen

Oude Wolbers  

Bouwonderneming Oude Wolbers biedt met Easy Switch een slimme, snelle en betaalbare oplossing om op grote schaal woningen te renoveren en te verduurzamen! 3D-scans maken het werk efficiënter en demontabele materialen dragen bij aan circulariteit en kleine slimme installaties  in combinatie met zonnepanelen verhogen de duurzaamheid.

 

Duurzame oplossingen voor relatief hoge temperatuur verwarming

Cooll  

Innovatieve hoog rendement adsorptiewarmtepomp die de huidige HR-ketel kan vervangen, zonder ingrijpende renovaties aan de woning. Toekomstklaar, zodat ook andere energiedragers zoals biogas en waterstof gebruikt kunnen worden.

Tarnoc  

De Tarnoc Turbineketel is de all-electric 1-op-1 vervanger van HR-ketels voor bestaande woningen. Door gebruik te maken van turbinetechnologie kan de Turbineketel hoog vermogen warmte maken met een hoog rendement, zonder buitenunit.

 

Dutek

 

De Smart serie van Dutek Energy Solutions is de duurzame warmtepompinstallatie voor relatief hoge temperatuur verwarming en een goede vervanging van de cv-ketel. De Dutek Smart serie is een gestandaardiseerde oplossing waarbij opwekking, afgifte en besturing geïntegreerd zijn. Geschikt voor bestaande bouw en nieuwbouw.

 

Welnu Welnu is ontwikkelaar, producent en verkoper van de tweede generatie infrarood warmtepanelen. Deze panelen kenmerken zich door hun grote uitstralingshoek, de afstand die ze overbruggen en digitale besturing. Geschikt als hoofdverwarming voor woningen en kantoren.

 

Opslagsystemen voor warmte en elektriciteit

DEI Technology  

Seizoensoverschrijdende thermische buffer. De buffer wordt gevoed door zonnepanelen en kan de opgewekte energie meenemen vanuit de zomer naar de winter. Er is geen cv ketel, warmtepomp of boiler meer nodig. Geschikt voor individuele huishoudens en gemeenschappelijke opslag.

 

Dr Ten

 

Een zeezoutbatterij voor de opslag van windenergie, zonne-energie en grid energie. Gemaakt van wereldwijd ruim voorradige en duurzame materialen. De batterij gaat lang mee, kan volledig leeg geladen worden en is recyclebaar en schoon. Geschikt om overdag opgewekte energie ‘s avonds te gebruiken voor woningen en wijken.
Stored Energy  

Hergebruik scooteraccu’s om energie op te slaan. Geschikt voor individuele huishoudens, woningcorporaties en bedrijven.

 

Oplossingen om sportvelden te benutten voor het opwekken van energie

Aendless

 

 

Innovatief buizensysteem onder kunstgras dat sportvelden afkoelt. Met de opgeslagen energie kunnen (sport)gebouwen of meer dan 200 woningen in de buurt worden verwarmd. Biedt beter speelcomfort én draagt bij aan de energietransitie zonder extra ruimtebeslag en hinder.

 

Sallandse United

 

Een collectorveld. Dit is een kunstgrasveld met daaronder een systeem van tegels (SubTubes) en leidingen (SubTiles) waar met behulp van een stromende vloeistof warmte uit het sportveld wordt gewonnen.

 

Wildcard, open uitvraag

 

Soluxa

 

 

Betaalbare hoog rendement gekleurde zonnepanelen als duurzame en esthetische bekleding van gevels.

 

Amfius

 

Een combinatie van bodemcollectoren in collectief netwerk, zonnecollectoren en warmtepompen (eventueel aangevuld met aquathermie). De opgeslagen zonthermie wordt gebruikt voor warmtelevering dmv een warmtepomp. Geschikt voor (grote) gasverbruikers zoals verzorgingstehuizen, scholen of een zwembad.

 

Quooste-Van Gelder

 

Een warmtekoudenet van gesloten verticale bodemcollectoren dat warmte levert voor warmtepompen, al dan niet samen met benodigde pragmatische renovatie (zoals isolatie) en aanvullende warmtebronnen. Duurzaam en flexibel. Geschikt voor wijken of woonblokken en voor maatschappelijk vastgoed.

 

D2E

 

Renewable Energie als service vanuit een sociaal maatschappelijke insteek en eco-gelijkheid. Bedoeling is om de energielasten van aangesloten huishoudens met circa 20% te verlagen. Vanuit een sociaal platform opgezet, zorgen bewoners samen voor een eerlijke energietransitie met een optimaal resultaat.

 

Hanzenet, Deventer (OV) De Hanzebox is een slimme realtime energiemonitor, operationeel sinds juli 2020. Door de box uit te breiden met ‘smart-alerts en spelelementen’ geeft deze een beter inzicht in het verbruik en persoonlijke tips voor besparing van energie. Geschikt voor huurders en wooncoaches van woningcorporaties.

 

Hydrogen Institute the Netherlands Hydrogen Institute Netherlands ontwikkelt lokaal geproduceerde groene waterstof. Dit dient als seizoensopslag voor duurzaam energiegebruik gedurende het hele jaar in de bebouwde omgeving.