Home Actueel Nieuwe werkgroep ‘verduurzamen van woningen’ in Olst-Wijhe

14 januari 2021

Nieuwe werkgroep ‘verduurzamen van woningen’ in Olst-Wijhe

Naast de ontwikkeling van een zonnepark Noordmanshoek ten noorden van Olst-Wijhe, heeft de energiecoöperatie Goed Veur Mekare een nieuwe werkgroep opgezet rond het verduurzamen van woningen in Olst-Wijhe. Hiermee sluit de coöperatie aan bij de grote besparingsopgave die er ligt.

Zowel om de uitstoot van CO2 te verminderen, als in het kader van de warmtetransitie, is het nodig dat veel woningen verduurzaamd worden. Een energiecoöperatie kan een mooie ingang bieden om huishoudens meer bewust te maken van de verduurzamingsmogelijkheden, hen te stimuleren om daadwerkelijk maatregelen te nemen en te ondersteunen in de uitvoer. Maar hoe dit te doen? Dat is een vraag die bij veel energiecoöperaties leeft.

Om deze vraag te beantwoorden heeft Goed Veur Mekare eerst een enquête onder haar eigen leden uitgezet waarin hen gevraagd is naar de ondersteuningsbehoeften rond het verduurzamen van huur- en koopwoningen. Als een vervolgstap is er nu een enquête uitgezet voor alle bewoners van Olst-Wijhe. Je vindt de enquête hier!

Over Goed Veur Mekare

Energiecoöperatie Goed Veur Mekare in Olst-Wijhe is in 2019 opgericht en heeft als doel de grootschalige opwekking van duurzame energie. Daarnaast wil de coöperatie ook haar leden ondersteunen bij het doorvoeren van duurzame maatregelen in de eigen woonomgeving. De coöperatie heeft nu zo’n 300 leden.