Home Actueel Netcapaciteit staat op de agenda in Den Haag

10 december 2019

Netcapaciteit staat op de agenda in Den Haag

Netcapaciteit staat op de agenda in Den Haag

Tijdens het rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden in Den Haag was afgelopen week het onderwerp ‘netcapaciteit’. “Dit is het gesprek van de dag”, aldus CDA Tweede kamer lid Agnes Mulder.

Tjisse Stelpstra, gedeputeerde van Drenthe, namens de provincies, gemeenten en waterschappen voerde het woord en toonde dit filmpje van Overijssels makelaardij. In de video kwamen boer Abbink uit Vriezenveen en de Zehnder Group uit Zwolle aan het woord. Beiden willen energie opwekken met zonnepanelen op het dak. Maar beiden kunnen geen energie terug leveren op het net omdat de netcapaciteit dat niet toestaat.

Meer tijd
Boer Abbink en de Zehnder Group vertegenwoordigen een hele groep ondernemers en partijen waarbij de SDE-subsidie (Subsidie Duurzame Energie) toegekend is, maar binnenkort verloopt. Maar zij krijgen nu meer tijd, want de toekenning wordt met een jaar verlengd.

Dit geldt voor in totaal 700 mw (megawatt) aan projecten in heel Nederland die SDE hebben gekregen, maar niet aangesloten kunnen worden op het net. Na druk van GL en het CDA zegde minister Wiebes ook nog toe te kijken naar een verlenging van 1 tot 3 jaar. De voorwaarden hiervoor zijn nog niet bekend.

Sienot overleg
Matthijs Sienot van D66 refereerde meerdere keren aan zijn werkbezoek aan Vriezenveen. Hij pleitte ook voor meer experimenteerruimte en overleg.

Minister Wiebes deed aan alle partijen een oproep om creatief mee te denken en samen lokaal naar oplossingen te zoeken. “Kortetermijnoplossingen zijn en komen er”, meldde hij. Zo kan het gebruik van de ‘vluchtstrook’ van het stroomnet (redundantie) oplossingen bieden. Hiervoor is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in de maak die nog eind dit jaar nog wordt voorgelegd aan de Tweede kamer.

De minister was enthousiast over mogelijkheden voor netbeheerders om afspraken te maken met marktpartijen over piekbelasting. De leveranciers en netbedrijven pleitten op hun beurt voor meer transparantie: “Waar is het net vol en waar kan nog wat bij. De papierenwerkelijkheid moet van tafel en inzicht is geboden”, zo luidden de partijen eensgezind. Dit vond ook steun bij de Kamerleden en de minister gaat hierover in gesprek met de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Want nu stuit het bieden van transparantie op botsende wet- en regelgeving, o.a. privacywetgeving.

Experimenteerruimte
Ook komt er meer experimenteerruimte die reeds is aangekondigd, maar nog middels een AMvB moet worden bekrachtigd. De AMvB wordt voor de zomer 2020 verwacht. Dat de uitwerking van de AMvB’s traag gaat, was bij de Kamer ook niet onopgemerkt gebleven. Enkele fracties riepen minister Wiebes op naar zijn eigen capaciteit op het departement te kijken. Deze suggestie nam Wiebes mee. GL en CDA deden een beroep op de minister om SDE-subsidie te gebruiken voor opslagprojecten. Daar voelde de minister weinig voor.

Roep om regie
Breed was ook de oproep uit de Kamercommissie om meer regie van de rijksoverheid en de minister. Zelfs zijn eigen VVD pleitte voor coördinatie en regie vanuit de rijksoverheid. Woordvoerder Harbers: “Als je de problemen ziet bij netcapaciteit… En dat is nog maar een van de vele puzzels die je moet maken. Het lijkt op een puzzel van 1000 stukjes, waarvan je niet eens weet of alle stukjes wel in de doos zitten. Alle partijen hebben een rol, maar de overheid moet de regie aanzienlijk versterken”. Dat beaamde Carla Dik-Faber van de CU: zij vroeg om een integrale visie op energiesystemen.

Nog voor de kerst komt er een vervolg op dit rondetafelgesprek waar ook minister Wiebes aan zal deelnemen.