Home Actueel MIT haalbaarheidsprojecten 2021

11 maart 2021

MIT haalbaarheidsprojecten 2021

Innovatie stimuleren

Wilt jij als MKB-ondernemer een haalbaarheidsproject laten uitvoeren om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Dan is deze MIT-regeling mogelijk iets voor jou!

 

De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. Je kunt een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor uw innovatie. Hierin onderzoekt u de technische en economische risico’s van uw innovatie. Denk hierbij aan een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek. Je ontvangt hiervoor een vast bedrag van € 20.000,-. Op dinsdag 20 april 2021 gaat om 09.00 uur de subsidieregeling open.

We hebben een document met FAQ voor de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige MIT-regeling gemaakt en een aantal voorbeelden van projecten voor je op de rij gezet.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemers met een vestiging in Overijssel. De innovatie draagt bij aan één of meer maatschappelijke thema’s. De thema’s zijn opgedeeld in zes maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s):

  • Energie & Duurzaamheid
  • Gezondheid & Zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Landbouw, Water en Voedsel
  • Maatschappelijk Verdienvermogen

Een toelichting op deze KIA’s vindt onder het kopje ‘Meer informatie’.

 

Let op

Draagt uw project bij aan het LNV programma Duurzame visserij en aquacultuur binnen de KIA-Landbouw, water en voedsel, dan kunt u uw aanvraag ook indienen bij het landelijke MIT loket bij de RVO, Loketwijzer MIT-regeling.

Meer informatie

U vindt ook meer informatie op de  website van provincie Overijssel. Op deze pagina vindt u tevens het digitale aanvraagformulier en de verplichte bijlage het modelprojectplan. De volledige beschreven Overijsselse subsidieregeling MIT-Haalbaarheidsprojecten 2021 vindt u in subparagraaf 6.7.2 van het Uitvoeringsbesluit subsidies. Klik hier voor het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017.

 

Indien u nog vragen heeft over deze regeling kunt u contact opnemen met het subsidieloket: subsidie@overijssel.nl