Home Actueel Leerlingen van Zone College Enschede geven het beste advies voor een energieneutraal Overijssel

29 juni 2022

Leerlingen van Zone College Enschede geven het beste advies voor een energieneutraal Overijssel

Hoe kun je Overijssel energieneutraal maken? Hoe laat je inwoners beter energie besparen? Leerlingen deden onderzoek, vormden een eigen visie en mening en gaven antwoord op deze vragen in het project Adviseurs van de Toekomst. Stuk voor stuk leverde dit originele, inspirerende adviezen op. Het leerlingenadviesbureau ‘Buiten Groen’ van Zone College Enschede sleepte de winst in de wacht. Hidde van Ooststroom van Nieuwe Energie Overijssel mocht als voorzitter van de jury de prijs aan de leerlingen overhandigen.

Aan de slag met een echte opdracht

Tien jongerenadviesbureaus presenteerden vandaag tijdens het eindevenement van Adviseurs van de Toekomst hun adviezen over actuele vraagstukken rondom de energietransitie. Dit deden ze onder begeleiding van echte opdrachtgevers zoals de gemeente Enschede, het programma Nieuw Twekkelerveld en Natuur en Milieu Overijssel. De jury, met als juryvoorzitter Hidde van Ooststroom van Nieuwe Energie Overijssel, beoordeelde de adviezen onder andere op haalbaarheid en creativiteit. Van Ooststroom: “Toen ik 15 jaar geleden de leeftijd had van deze leerlingen, waren we nog helemaal niet bezig met duurzame energie. Laat staan dat we er zulke mooie presentaties over gaven. Het is hoopgevend dat de nieuwe generatie hier zo fanatiek over meedenkt.”

Het beste advies

Adviesbureau ‘Buiten Groen’ mag zich na vandaag het beste adviesbureau van Adviseurs van de Toekomst 2022 noemen. De leerlingen adviseerden het programma Nieuw Twekkelerveld van gemeente Enschede hoe je meer inwoners kunt bereiken om hun huis en hun levensstijl te verduurzamen. Met deze vraag onder de arm trokken de leerlingen de wijk in. Ze vroegen de buurtbewoners, jong en oud, wat zij nodig hadden om te verduurzamen. “Uit ons onderzoek blijkt dat de wijkbewoners wel willen verduurzamen, maar niet goed weten hoe dat moet. Ze geven aan dat ze hierbij graag hulp en informatie van de gemeente krijgen,” aldus het adviesbureau Buiten Groen. De leerlingen adviseren daarom om in maandelijkse buurtbijeenkomsten inwoners te informeren over verduurzaming. De jury was onder de indruk van hun degelijke onderzoek en praktisch toepasbare advies. “Dit is een advies waar Nieuw Twekkelerveld morgen al mee aan de slag zou kunnen”, aldus juryvoorzitter Van Ooststroom. De leerlingen mochten een ‘circulair verantwoorde’ windmolen-bokaal gemaakt van resthout in ontvangst nemen.

Het beste adviesbureau van Adviseurs van de Toekomst 2022: adviesbureau Buiten Groen van Zone College Enschede.

Adviseurs van de Toekomst

Het educatieve project Adviseurs van de Toekomst van Natuur en Milieu Overijssel koppelt het onderwijs aan overheden, bedrijven en organisaties rondom actuele duurzaamheidvraagstukken en beleidsprogramma’s. Leerlingen en studenten uit het voortgezet onderwijs en het MBO gaan als adviesbureau aan de slag met een echte opdracht bij een echte opdrachtgever. Adviseurs van de Toekomst draait sinds 2012 in Overijssel en er hebben al ruim 250 klassen aan deelgenomen. De frisse blik en creativiteit van jongeren kunnen professionals helpen met verrassende ideeën en nieuwe inzichten!

De nieuwe generatie betrekken bij de energietransitie

In 2050 is Overijssel energieneutraal. Dat is onze missie. Een ambitieuze doelstelling die alleen maar gehaald kan worden door slim samen te werken met overheden, innovatieve ondernemers en duurzame koplopers! Natuurlijk willen we ook graag jongeren betrekken bij de transitie richting een energieneutraal Overijssel, onder andere via het educatieve project Adviseurs van de Toekomst.