Home Actueel Krachten bundelen in de energietransitie

17 september 2018

Krachten bundelen in de energietransitie

Het huidige Programma Nieuwe Energie Overijssel 2017-2023 loopt nog volop en de volgende fase wordt al voorbereid: de Regionale Energie Strategieën (RES). Op 5 september kwam daarom een grote groep bestuurders, raads- en statenleden uit de provincie Overijssel bijeen om kennis uit te wisselen over de ‘RES’. De ambities voor de energietransitie zijn groot, maar hoe zetten we de ambities om in concrete resultaten? Dat was de centrale vraag tijdens de bijeenkomst.

De aanwezigen werden bijgepraat over de ontwikkelingen van de RES op zowel nationaal als regionaal niveau. Vera Pieterman (Min EZK) en Dirk-Siert Schoonman (UvW) schetsten de status rond het Klimaatakkoord en de verwachte rol van de RESsen hierin. Gedeputeerde Annemieke Traag van de provincie Overijssel vertelde hoe dit proces binnen Overijssel zal verlopen en hoe dit aansluit op het programma Nieuwe Energie Overijssel. In dit programma wordt er in alliantievorm aan een energieneutraal Overijssel gewerkt. Nieuwe Energie Overijssel heeft een programma voor de periode 2017 – 2023. In de RES wordt gekeken welke bijdrage een regio kan leveren aan de nationale opgave op het gebied van de opwek van duurzame elektriciteit en de warmtetransitie van de gebouwde omgeving. Hierbij wordt gekeken naar de lange termijn: 2030 met een doorkijk naar 2050.

Regionale aanpak

Arja Ten Thije van de gemeente Haaksbergen vertelde tijdens de avond meer over de Twentse Energiestrategie. Zij zijn in Twente al regionaal aan de slag met de energietransitie en deze biedt een eerste stap voor het ontwikkelen van de Twentse RES. Ook in West-Overijssel zijn de voorbereiding in volle gang. Er wordt momenteel gewerkt aan een Startnota RES, welke begin 2019 langs Provinciale Staten en de gemeenteraden gaat.

Krachten bundelen

De urgentie om als overheden de krachten te bundelen om van de energietransitie samen een succes te maken was aanwezig bij de bestuurders en volksvertegenwoordigers. Zij gaven aan dat het nodig is dat de lijnen onderling kort zijn. Hierdoor kunnen overheden hun opgedane kennis onderling snel uitwisselen en hun ambities stroomlijnen.

Presentaties

Meer informatie

Wil je meer weten over de Regionale Energiestrategie, neem dan contact op met Coen Hanschke, Strateeg Energietransitie bij Provincie Overijssel. Ik ben bereikbaar op tel. 06 10 39 67 32 of CB.Hanschke@overijssel.nl.