Home Actueel Koplopersdiner: Van elkaar leren bij Bolletje en H2 Hub Twente

21 juni 2022

Koplopersdiner: Van elkaar leren bij Bolletje en H2 Hub Twente

Van het gas af,  groene energiebronnen aanspreken en daarvoor de benodigde infrastructuur aanleggen lukt alleen door samen vooruit te kijken en plannen goed op elkaar af te stemmen. Dat is de kernboodschap van het Koplopersdiner in Almelo bij H2 Hub Twente. Hier spraken ondernemers, netbeheerders en gedeputeerden Tijs de Bree en Eddy van Hijum met elkaar. Zo vertelt Han Slootweg, directeur van Enexis, dat het goed is om tijdig de transitieplannen van grote afnemersgroepen te kennen. Hierdoor kan een netbeheerder tijdig actie ondernemen. Energiecongestie is een grote uitdaging waarvoor netbeheerders voor staan. Het juist afstemmen van energievraag- en aanbod is door de veranderende energiemix een moeilijke opgave.

Koplopers zijn serieus over transitie

In Almelo werd duidelijk dat ondernemers de energietransitie serieus nemen en van het gas af willen. Bakkersbedrijf Bolletje ligt naast de H2 Hub Twente. Samen met de H2 Hub Twente verkent het bakkersbedrijf hoe waterstofgas het aardgas kan vervangen. Naast forse energiebesparingen zet Bolletje in op alternatieve en groene energiebronnen. Deelnemers aan het Koplopersdiner zagen tijdens een rondleiding welke stappen Bolletje al had ondernomen en hoe zij de transitieopgave verder invulden.

Provincie helpt ondernemers

Barbara Huneman is directeur Energy en Public Affairs bij Avebe, en voorzitster van de cluster 6 organisatie. Zij riep ondernemers op zich aan te sluiten bij het cluster 6 voor de verspreide industrie in Nederland. Deze oproep werd onderschreven door gedeputeerden Eddy van Hijum en Tijs de Bree. De bestuurders benadrukten dat de provincie veel kennis in huis heeft en daar waar mogelijk ondernemers helpt. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van initiatieven zoals koplopersgroepen, waarbij bedrijven elkaar ondersteunen bij het realiseren van een gezamenlijk vraagstuk. De energietransitie staat hierbij naast energiebesparing hoog op ieders agenda.

Samenwerking brengt gasvrij dichtbij

 

Dat de energietransitie geen eenvoudige opgave is met een eenduidige oplossing zijn de meeste gasten het wel over eens. Samenwerking tussen Overijssel, ondernemers en netbeheerders brengt een gasvrije toekomst wel dichterbij. Het Koplopersdiner is een initiatief van de provincie Overijssel.