Home Actueel Koekoekspolder energie- en CO2-neutraal in 2030

20 november 2018

Koekoekspolder energie- en CO2-neutraal in 2030

Dankzij een mix van verschillende soorten Nieuwe Energie is glastuinbouwgebied Koekoekspolder in 2030 energie- en CO2-neutraal. Dat is de ambitie van ‘Stichting KKP Energieneutraal 2030’, waarin twintig tuinders hun krachten bundelen. Dinsdag 20 november werd de stichting officieel opgericht en presenteerden de tuinders hun plannen.

Wilbert van der Bosch, paprikateler: ‘De Koekoekspolder bestaat uit 100 hectare aan groente- en fruitkassen, die allemaal warmte nodig hebben. Die warmte willen wij uit verschillende, duurzame bronnen halen. Sinds 2012 wordt een deel van onze kassen al verwarmd met geothermie: warmte uit de diepe aarde. Hierdoor hebben we tot nu toe al 50.000 ton CO2 gereduceerd. Met de huidige geothermiebron besparen we 6 miljoen m³ aardgas per jaar. Ons doel is om in 2030 50 miljoen m³ aardgas te vervangen voor duurzame warmte.’ Er zijn plannen voor meerdere geothermieputten, waarvan de eerstvolgende in 2021 klaar moet zijn. Daarnaast ging 20 november de eerste schop de grond in voor de aanleg van een houtgestookte installatie, waarin warmte wordt geproduceerd door de verbranding van snoeihout (biomassa). René Venendaal, voorzitter van de stichting: ‘De verschillende energiebronnen worden via een warmteleiding met elkaar en met de kassen verbonden. Deze mix van duurzame energie biedt de tuinders leveringszekerheid en flexibiliteit.’

https://www.youtube.com/watch?v=cW5QY8EQWJA

Duurzame CO2

Paprikateler Van der Bosch: ‘Naast warmte is voor de groente- en fruitteelt ook CO2 nodig. Daarvoor willen wij CO2 gebruiken die er toch al is. Deels kunnen we gebruik maken van de CO2 die vrijkomt in de houtgestookte installatie. Voor het overige deel onderzoeken we of we gebruik kunnen maken van afgevangen CO2 van afvalverwerker Twence in Hengelo.’

Krachtig netwerk

Samen bereik je meer en daarom werken de tuinders samen met de gemeente Kampen, het programma Nieuwe Energie Overijssel, provincie, netwerkbedrijven, leveranciers en investeerders. Wethouder Geert Meijering, gemeente Kampen: ‘Om de Koekoekspolder toekomstbestendig te maken, wordt ingezet op nieuwe vormen van duurzame energie. Deze initiatieven sluiten naadloos aan bij de duurzaamheidsambities van onze gemeente. We stimuleren deze plannen en zijn trots op de samenwerking met de tuinders en bedrijven. Samen stuwen we de economische kracht van De Koekoekspolder verder op’. Voorzitter René Venendaal: ‘Uiteindelijk willen we één van de duurzaamste glastuinbouwgebieden van Nederland worden. Met dit krachtige netwerk van partijen, heb ik er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.’

Ook op bedrijventerrein Hessenpoort wordt met collectieve kracht gewerkt aan verduurzaming.

Proeftuin

De Koekoekspolder is één van de beoogde projecten in de Proeftuin Regionale Warmtetransitie in het programma Nieuwe Energie Overijssel. Annemieke Traag, gedeputeerde provincie Overijssel en alliantiepartner van Nieuwe Energie Overijssel: ‘Onze missie is een energieneutrale provincie in 2050. Om dat te bereiken moeten we ook aardwarmte en restwarmte benutten. Het doel van de Proeftuin is dat we kennis en ervaring opdoen van projecten waarin aardgas wordt vervangen door duurzame warmte. De Koekoekspolder is een goed voorbeeld waar al stappen zijn gezet, maar waar ook nog kansen liggen voor de regio.’

Toekomstplannen

René Venendaal: ‘Nu wordt de duurzame warmte alleen nog door de tuinders gebruikt, maar in de toekomst liggen er kansen om op te schalen tot een regionaal warmtenet. Daarop zouden dan ook woningen en bedrijventerreinen in de gemeente Kampen, Zwolle en Zwartewaterland aangesloten kunnen worden.’

Aan de slag!

Ben je ondernemer en wil je weten welke kansen er in jouw regio zijn voor de opwek van Nieuwe Energie, bijvoorbeeld uit wind, zon of biomassa? Kijk dan op onze Kansenkaart. Of kijk in de Handreiking kwaliteitsimpuls zonnevelden om te zien hoe je in je plannen voor een zonneveld rekening houdt met de ruimtelijke kwaliteit.