Home Actueel Kies voor natuurvriendelijk isoleren met een gemeentelijke ontheffing!

20 februari 2023

Kies voor natuurvriendelijk isoleren met een gemeentelijke ontheffing!

De noodzaak van woningisolatie is door de stijgende energieprijzen nog groter geworden. Isoleren is goed voor de energierekening én het klimaat. Maar wat veel woningeigenaren niet weten, is dat er door het isoleren regelmatig beschermde soorten worden gedood of verstoord, zoals gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Ook verblijfplaatsen gaan verloren. Een aanpassing in het provinciale beleid maakt het mogelijk om deze belangrijke dieren beter te beschermen. Met een gemeentelijke ontheffing op grond van een pre-soortenmanagementplan kan woningisolatie op grote schaal doorgaan en blijven beschermde soorten behouden.

Gemeentelijke ontheffing als oplossing, óók voor de korte termijn

De Wet natuurbescherming (Wnb) vereist dat gebouweigenaren die gaan verduurzamen rekening houden met beschermde soorten. Dit kan door eerst ecologisch onderzoek te laten uitvoeren en zo nodig maatregelen te treffen. Woningeigenaren zijn zich vaak niet bewust van deze onderzoeks- en ontheffingsplicht, die bovendien kostbaar en tijdrovend is.

Als oplossing voor de korte termijn kunnen gemeenten vanaf nu een ontheffing op grond van de Wnb aanvragen bij de provincie Overijssel. Dit kan op basis van een pre-soortenmanagementplan (pre-SMP). Hiermee wordt maximaal 30% van de particuliere woningverduurzaming in de gemeente gedurende twee jaar gelegaliseerd. Vanuit de provincie zijn er resultaten van ecologisch onderzoek beschikbaar, die kunnen worden gebruikt als onderbouwing voor het pre-SMP. Woningeigenaren die hun huis gaan verduurzamen, maken eenvoudig gebruik van de gemeentelijke ontheffing door te kiezen voor een bedrijf dat natuurvriendelijk isoleert. Een individuele ontheffing is daarmee niet meer nodig.

Training isolatiebedrijven

De provincie Overijssel biedt samen met de provincie Utrecht trainingen aan voor isolatiebedrijven. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat deze training dit voorjaar onderdeel wordt van het certificeringsaanbod voor isolatiebedrijven.

Opstap naar het soortenmanagementplan

Een voorwaarde voor het kunnen verlenen van de tijdelijk ontheffing is dat de gemeente een aanvraag voor een gebiedsontheffing voorbereidt, op basis van een volwaardig soortenmanagementplan (SMP) en daarvoor meteen start met ecologisch onderzoek.

Met een SMP kunnen gemeenten bij de provincie Overijssel een gebiedsontheffing aanvragen voor de duur van tien jaar. Deze gebiedsontheffing kan, naast de verduurzaming van particuliere woningen, ook van toepassing zijn op grotere projecten, zoals nieuwbouw en renovaties van corporatiebezit.

Ondersteuning provincie

Gemeenten kunnen bij de provincie Overijssel subsidie aanvragen voor het opstellen van een SMP (maximaal 70.000 euro). Voor deelnemende gemeenten stelt de provincie een communicatietoolkit en bestuurlijke argumentatie beschikbaar.

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op overijssel.nl/natuurvriendelijkisoleren en natuurvriendelijkisoleren.nl. Vragen? Stel ze via natuurvriendelijkisoleren@overijssel.nl.

Hoor je voor het eerst over natuurvriendelijk isoleren en soortenmanagementplannen en wil je ermee aan de slag met jouw gemeente? Schakel dan eerst met je collega’s. Wij hebben in de afgelopen maanden met iedere gemeente ambtelijke contacten gelegd over het nieuwe provinciebeleid.