Home Actueel Kennis maken met het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

19 maart 2020

Kennis maken met het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Ondersteuning bieden aan ‘kleine eigenaren’ van maatschappelijk vastgoed zoals scholen, buurthuizen, culturele voorzieningen en zorgcentra: dat is het doel. Deze eigenaren hebben vaak niet de kennis en capaciteit om het eigen vastgoed te verduurzamen, terwijl maatschappelijke organisaties wel een voorbeeldfunctie hebben in het Klimaatakkoord.

 

Het aanbod aan eigenaren is o.a. een energiescan waarmee maatregelen die zich (snel) terugverdienen in beeld worden gebracht. Voor eigenaren met meer ambitie is specifieke kennis, bijvoorbeeld over financiering van verduurzaming, aanwezig. Vanaf dit najaar zullen ook eigenaren van buurt-/gemeenschapshuizen, culturele instellingen en kleine gemeenten worden benaderd.

Driejarige programma

Dit driejarige programma is vanaf januari 2021 van start gegaan en wordt gefinancierd met middelen van de Rijksoverheid. Het werkt met duurzaamheidscoaches die in 2021 schoolbesturen en aanbieders van langdurige zorg zullen benaderen. De coaches werken in de regio’s West Overijssel en Twente. Zij willen graag kennis maken met de gemeenten per regio: enerzijds om het ontzorgingsaanbod toe te lichten, anderzijds om actuele ontwikkelingen in de energietransitie per gemeente te horen. Binnenkort worden gemeentes benaderd voor dit kennismakingsgesprek met de projectleider van het programma en de coach in de regio. Meer informatie: Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed van start in Overijssel | Nieuwe Energie Overijssel

 

Wicher Schonau

Projectleider Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed