Home Actueel Hoe bereik je met het energieloket de juiste mensen?

20 november 2023

Hoe bereik je met het energieloket de juiste mensen?

Waarom zou je je huis verduurzamen? En als je dat overweegt, waar begin je? Voor huiseigenaren is het best even zoeken. Iedere gemeente werkt daarom met een energieloket. Maar hoe bereik je mensen met het energieloket? In twee werksessies dachten communicatieadviseurs en energie-ambtenaren van de gemeentes in provincie Overijssel daarover na.

De werksessie vond plaats op de werkplaats van Nieuwe Energie Overijssel. Iedere tweede en derde donderdag van de maand is er een werkplaats in Enschede en Zwolle. Ambtenaren, initiatiefnemers en semipublieke organisaties treffen elkaar en werken concreet aan casussen. In dit geval aan het energieloket. Na een minicollege positioneren en een inleiding op de insteek van de loketten, werd gestoeid met de vraag hoe je doelgroepen echt gaat bereiken.

Gezamenlijk energieloket van 21 gemeenten

Dat gebeurde onder leiding van Remmert van Haaften en Greet Ruitenberg. Van Haaften is lid van het Expertiseteam Gebouwde Omgeving. Gemeenten die hulp kunnen gebruiken bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving, kunnen terecht bij dit team. Ruitenberg is projectleider van het energieloket. 21 gemeenten besloten een aantal jaren geleden gezamenlijk zo’n loket in te richten en zij leidt dat in goede banen.

Zowel op de werkplaats van 9 november in Enschede als die van 16 november in Zwolle werkten zo’n 20 gemeenten aan een positioneringsstatement. In één zin komt het waarom, hoe, wat en wie samen. “Positioneren is ervoor kiezen om gekozen te worden”, zegt Van Haaften. Met andere woorden, je kunt er niet voor iedereen zijn, dan wordt je verhaal te vaag. Het gaat erom dat je onderscheidend genoeg bent.

Kiezen om gekozen te worden

Hij ziet bij sommige energieloketten in het land de neiging om alle regelingen en ondersteuning rondom de energietransitie via het loket te laten lopen. “Maar ik weet niet of ik daar zo’n voorstander van ben. De inzet rondom energiearmoede richt zich echt op een andere doelgroep, bijvoorbeeld.” Een loket dat zich richt op goede informatievoorziening heeft dan minder kans dan coaches die van deur tot deur gaan.

Richt je je op inwoners? Of bewoners van koophuizen? Ook op het MKB? Of juist op de bewoners die moeite hebben met het betalen van hun energierekening? Je moet keuzes maken om vervolgens een aanpak te bedenken die aansluit. Eén gemeente geeft aan zich te richten op de ‘zoekende bewoners’. “Zij die alles al weten hoef je niet meer te helpen. En zij die nog geen urgentie voelen zijn lastiger te bereiken.”

‘Onafhankelijk’ is aantrekkelijk

De meeste deelnemers lukt het om een statement op papier te krijgen. Het woord ‘onafhankelijk’ valt vaak als het gaat om wat het gemeentelijke energieloket onderscheidt van energie-adviseurs in de markt. Eén van de communicatieadviseurs wil het energieloket qua huisstijl weer helemaal terugbrengen naar de huisstijl van de gemeente. “Veel mensen kregen het idee dat ons loket commercieel is. De drempel om een adviseur in je huis vragen is groter dan een coach die komt helpen en niets komt verkopen.”

Kom jij naar de werkplaats?

Iedere tweede en derde donderdag van de maand organiseert Nieuwe Energie Overijssel de werkplaatsen. Sta jij namens een gemeente of (semi-)publieke organisatie voor een opgave in de energietransitie? Kom dan naar de Werkplaats. We delen er kennis en ervaring en organiseren hele concrete werksessies. We praten niet alleen over de transitie, we maken er ook werk van. Samen werken we aan versnelling van projecten in uitvoering, waarbij alle partijen en partners hun aandeel hebben.

Het gaat over opwek, de gebouwde omgeving, energiebesparing, infrastructuur. Over participatie, lokaal eigenaarschap en meer. Kortom, alle onderwerpen die een rol spelen in de energietransitie.

Bekijk de Werkplaats