Home Actueel Groen licht voor warmtelevering Twence aan Grolsch

29 oktober 2021

Groen licht voor warmtelevering Twence aan Grolsch

Grolsch en Twence kunnen officieel van start met de aanleg van de ondergrondse leiding, waarmee Twence in 2022 duurzame warmte gaat leveren aan Grolsch. De benodigde vergunningen voor deze leiding en voor de benodigde aanpassingen bij Grolsch zijn afgegeven. Deze duurzame vorm van warmtelevering reduceert de CO2-emissie van Grolsch met 72% (5.500 ton) per jaar. Dit staat ongeveer gelijk aan de hoeveelheid uitstoot van zo’n 1.800 huishoudens per jaar.

Een groene samenwerking

De toekomstige warmtelevering sluit goed aan bij de ambitie van Grolsch om in 2025 volledig CO2-neutraal te zijn. Koert van ’t Hof, Corporate Affairs Director Grolsch: “Het verkrijgen van de vergunningen is een enorme stap in de goede richting. Begin 2020 zijn we al overgestapt op 100% groene elektriciteit, waarmee we onze CO2­ emissie met 6.700 ton hebben gereduceerd. Dankzij de intensieve, goede samenwerking met Twence – ondersteund door de gemeente Enschede en Provincie Overijssel – zetten we nu de volgende stap in de verduurzaming van onze brouwerij”.

 

100% duurzaam

Ook Twence is erg tevreden over de voortgang van de samenwerking. Marc Kapteijn, directeur Twence: “Duurzame energie is de energie van de toekomst. Twence investeert volop in het leveren van duurzame energie. Eén van die investeringen is de aanleg van warmteleidingen naar bedrijven die een grote warmte- of koudevraag hebben. De warmte die wij leveren, produceren we uit niet-herbruikbaar afvalhout (biomassa), en is daarmee volledig groen opgewekt. Zowel bij Twence als Grolsch is er de gedrevenheid om bij te dragen aan de regionale energietransitie en dat maakt deze partnership enorm sterk.”

 

Duurzame warmte in 2022

De bij Twence opgewekte warmte wordt via een ondergrondse leiding aan Grolsch geleverd. Bij Grolsch wordt deze warmte ingezet voor het verwarmen van de gebouwen en het opwarmen van pasteurs en spoelmachines. Het technisch ontwerp en de studie naar het meest optimale leidingtracé voor deze warmtelevering zijn in 2020 al uitgewerkt. Het eerste deel van de leiding, van Twence naar de WarmteKrachtCentrale van Ennatuurlijk in Enschede, is al aanwezig. Met het verkrijgen van de vergunning kan worden gestart met de aanleg van een 1,3 kilometer lange, ondergrondse leiding van de WarmteKrachtCentrale naar Grolsch. Naar verwachting wordt de warmte eind 2022 aan de brouwerij geleverd.