Home Actueel Green Deal Participatie ondertekend

28 maart 2018

Green Deal Participatie ondertekend

De Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ is vorige week ondertekend door 27 partijen. De deal moet helpen inwoners en andere belanghebbenden op het juiste moment en de juiste manier te betrekken. Met de ondertekening van de Green Deal geven de partijen aan, hun kennis en ervaringen bij lopende en nieuwe duurzame energieprojecten in te zetten en te werken aan verdere ontwikkeling, vormgeving en verbetering.

De komende twee jaar gaan de partijen in drie stappen gezamenlijk aan de slag met:

  • Het inbrengen en delen van kennis en ervaringen over participatie bij duurzame energieprojecten. Hierbij is aandacht voor het verschil in perspectief tussen inwoners,
    marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden,
  • het opdoen van inzichten en ideeën om participatieprocessen verder te ontwikkelen en verbeteren,
  • delen en uitdragen van deze nieuwe inzichten met eigen achterban en andere geïnteresseerden.

De Green Deal is onder andere ondertekend door Stichting Natuur & Milieu, InterProvinciaal Overleg, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Netbeheer Nederland; partijen waar ook de kernpartners van Nieuwe Energie Overijssel bij zijn aangesloten.