Home Actueel Financiële steun en begeleiding voor lokale energie-initiatieven

22 april 2020

Financiële steun en begeleiding voor lokale energie-initiatieven

Bewoners die hun dorp willen verduurzamen, bijvoorbeeld door met elkaar zonne-energie op te wekken: met dit soort projecten spelen lokale energie-initiatieven een belangrijke rol in de energietransitie. Maar niet elk plan komt van de grond. Daarom kunnen lokale energie-initiatieven vanaf 1 mei voor de financiering van de ontwikkeling gebruik maken van Energiefonds Overijssel.

De provincie Overijssel, Energiefonds Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel hebben samen de Lokale Energie Initiatieven Financiering (LEI-F) georganiseerd. Hiermee verwachten zij dat meer lokale initiatieven tot de realisatie van hun energieplannen komen. Hiermee komt Overijssel de afspraken van het Nationale Klimaatakkoord na om ten minste 50% van de duurzame energieproductie in eigendom van lokale bewoners te laten zijn.

De Lokale Energie-initiatieven Financiering speelt in op de behoeftes van lokale energie-initiatieven in de ontwikkelfase van projecten. In deze fase, die vaak ook risicovol is, ontbreekt het de initiatieven aan toegang tot financiering. Ook missen zij vaak toegang tot expertise. Door de initiatieven op beide onderdelen te helpen zullen meer projecten van start naar finish komen. Natuur en Milieu Overijssel is het eerste aanspreekpunt voor geïnteresseerde lokale energie-initiatieven voor financiering vanuit LEI-F én expertise.

Op 1 mei gaat deze regeling van start. De omvang van de ontwikkelfinanciering ligt tussen de 20.000 en 200.000 Euro per project. LEI-F start als pilot voor een jaar en wordt na een jaar geëvalueerd. In totaal is er voor het eerste jaar 1 miljoen euro beschikbaar. Meer weten? Kijk op www.natuurenmilieuoverijssel.nl/leif

Provincie Overijssel werkt binnen de Alliantie Nieuwe Energie Overijssel (NEO) aan de verduurzaming van het energieverbruik in Overijssel. In deze alliantie werken verschillende partners samen, zoals de provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en Energiefonds Overijssel. Gedeputeerde Tijs de Bree voor Energie: “Er zit enorm veel energie in de lokale energie-initiatieven. Bovendien spelen ze een belangrijke rol in het verkrijgen van draagvlak voor de energiemaatregelen die nodig zijn. In Overijssel zijn vele tientallen lokale initiatieven. Gezamenlijk kunnen ze een groot deel van de duurzame energiebehoefte die nodig is, verwezenlijken. Maar het vergt vaak een lange adem om tot realisatie van de plannen te komen. Met deze nieuwe financiële regeling en de bijbehorende begeleiding helpen we de initiatieven daarbij. Zo komt duurzame energie dichter bij de mensen.”

Bij de Foto
Zonnepark Heeten: Het slaan van de eerste paal van zonnepark Heeten van Energiecoöperatie Endona, een zonnepark van ruim 7.700 zonnepanelen. Het kwam tot stand door lokale initiatiefnemers en werd in de eerste fase vooral lokaal gefinancierd door de gemeenschap in Heeten. Het park zorgt inmiddels voor stroom voor ruim 600 huishoudens in Heeten. Foto gemaakt door: Endona Energie