Home Actueel Feest voor Nieuwe Energie Combinaties voor opwekking en opslag nieuwe energie

1 november 2018

Feest voor Nieuwe Energie Combinaties voor opwekking en opslag nieuwe energie

Feest voor Nieuwe Energie Combinaties voor opwekking en opslag nieuwe energie

Bio-Energiecluster Oost Nederland (BEON) bestaat tien jaar en zet op deze jubileumdag een stevige toon in de energietransitie van Overijssel, tijdens de Nieuwe Energiedag. Hybride systemen zijn de toekomst. Waar voorheen de dag zich alleen richtte op bio-energie, gaat het nu vooral om knappe combinaties met andere vormen van duurzame energie. 

Het tienjarig bestaan van BEON gaat niet onopgemerkt voorbij: een groot gezelschap van ruim 160 personen kwam bij elkaar op deze Nieuwe Energiedag Oost Nederland. Er werden diverse voorbeelden uit de praktijk bezocht in drie excursies. Men bezocht de bio-energiecentrale in Balkbrug, een mestvergistingsinstallatie in Bathmen en een groep bracht een bezoek aan de Energieproeftuin in de wijk Berkum te Zwolle. In de middag zijn diverse presentaties gehouden van experts op het gebied van Nieuwe Energie. Inhoudelijk werden sessies bijgewoond over hybride warmtesystemen, balanceren op het gas- en elektriciteitsnet en combinaties van energie en materialen.

Ook werd er door BEON een jubileumboek gepresenteerd over 10 jaar nieuwe energie.

   

 

Knappe combinaties

Voor de verduurzaming van de energievraag moet steeds meer gezocht worden naar combinaties van verschillende duurzame energiebronnen en naar de mogelijkheden om tijdig te schakelen tussen zon & wind, warmte en mobiliteit. Ook biomassa en andere vormen van duurzame energieopslag spelen een belangrijke rol bij het in balans brengen van vraag en aanbod van energie.

Ook dit maal organiseerde het Bio-energiecluster Oost-Nederland de Nieuwe Energiedag, in nauwe samenwerking met het Programma Nieuwe Energie Overijssel.