Home Kennisplein Kennissessie Go Duurzaam

Kennissessie Go Duurzaam

De netwerken van Pioneering en het Bio Energiecluster Oost Nederland werken samen in GO Duurzaam om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Op 18 april zijn ze voor de tweede keer te gast bij netwerkbedrijf Cogas, waar ze een middag vol inspiratie bieden met medewerking van experts en regionale stakeholders op het thema Samen naar aardgasvrij.

Ongeveer 50% van het totale energieverbruik in Overijssel wordt gebruikt voor het verwarmen van huishoudens en bedrijven. Meer dan 90% daarvan gebruikt daarvoor nog aardgas. Daar ligt dus nog een grote opgave om dit te verduurzamen. Tijdens de kennissessie nemen de aangesloten bedrijven en marktpartijen van BEON en Pioneering elkaar mee in de laatste ontwikkelingen rond de verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving. Ze presenteren inspirerende voorbeelden, lessons learned en faciliteren graag de dialoog tussen belanghouders in de energietransitie tijdens verschillende kennisworkshops en inspiratiesessies op het gebied van de verduurzaming van de gebouwde omgeving, ons maatschappelijk vastgoed en de bestaande woningvoorraad

Programma

  • 13.00 uur: Welkom en stand van zaken GO Duurzaam, Gerard Salemink, Pioneering  en Frans Feil, BEON
  • 13.30 uur: Prognoses 2030-2050 voor verduurzaming van  warmtevoorziening, door Bouke van der Velde, Business Developer bij Gasunie New Energy. Hij neemt ons mee in de prognoses voor 2030– 2050 op het gebied van de verduurzaming van de warmtevoorziening en de samenwerking van groen gas in Overijssel. Gasunie New Energy is een dochterbedrijf van de N.V. Nederlandse Gasunie, dat op basis van haar kennis en expertise op het gebied van gas wil bijdragen aan het welslagen van de energietransitie.
  • 14.00 uur: Eerste ronde workshops en inspiratiesessies.
  • 15.00 uur: Pauze
  • 15.30 uur: Tweede ronde workshops en inspiratiesessies.
  • 16.30 uur: Terugkoppeling voor ‘Congrestival Nieuwe Energie’ op 31 mei 2018
  • 16.50 uur: Afsluiting door Rutger Vrielink en Frans Feil
  • 17.00 uur: Netwerkborrel

Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 april bij Cogas, Rohofstraat 83, 7605 AT Almelo. Je kunt inlopen van 12.30 uur. De bijeenkomst start om 13.00 uur.

Meer informatie over de verschillende workshops en informatiesessies vind je op http://www.pioneering.nl/activiteiten/297/congres-go-duurzaam-samen-naar-aardgasvrij. Daar kun je je ook aanmelden voor de bijeenkomst.