Home Kennisplein Bijeenkomst duurzame energie uit oppervlaktewater

Bijeenkomst duurzame energie uit oppervlaktewater

Bijeenkomst duurzame energie uit oppervlaktewater

De provincie Overijssel en de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta organiseren op dinsdag 8 mei een bijeenkomst over duurzame energie uit oppervlaktewater. De afgelopen maanden is binnen het project ‘Energiepotentie van oppervlaktewater’ gewerkt aan een GIS analyse waarbij de kansrijkheid van de winning van energie uit oppervlaktewater is onderzocht. We hebben gekeken naar waterkracht, warmte- en koudewinning en de potentie van zon op water.  Het aanbod van oppervlaktewater is in deze analyse op ruimtelijk niveau gecombineerd met de vraag naar energie.

Een aantal locaties in de gemeente Dalfsen, Steenwijkerland, Hardenberg, Ommen, Zwolle, Hengelo en Almelo zijn als kansrijke locaties uit de analyse naar voren gekomen. In het vervolg van het project bestaat voor enkele van deze locaties de mogelijkheid om de haalbaarheid van een energieproject te laten onderzoeken. Tijdens de bijeenkomst op 8 mei willen we de kennis van de GIS analyse graag delen. Ook bepalen we dan gezamenlijk voor welke locaties de haalbaarheid wordt onderzocht.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor de energie- en duurzaamheidsambtenaren van gemeenten met kansrijke locaties, namelijk de gemeenten Zwolle, Steenwijkerland, Ommen, Dalfsen, Hardenberg, Hengelo en Almelo.

Praktische zaken

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 mei van 10 tot 12 uur op het provinciehuis in Zwolle. Aanmelden kan door het sturen van een e-mail aan. a.pap-schwieger@overijssel.nl