Home Evenement voorbeeld

Werkplaats Twente en West-Overijssel

Op 12 januari staat de volgende werkplaats Twente gepland. Onderstaand tref je het programma aan. Je hoeft je van te voren niet aan te melden voor deze sessies.
De oranje werksessies zijn ‘op uitnodiging’. De link hiervoor wordt door de sessieleider zelf toegestuurd aan zijn/haar doelgroep.

De Werkplaats is ook een fijne plek om te werken en collega’s uit ons netwerk te ontmoeten. Het bijwonen van deze sessie is dus niet verplicht, kom ook vooral langs om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en samen te werken!
Graag tot op de Werkplaats!

Voorbeeld tabel West-Overijssel

Werkplaats West-Overijssel 20 april 2023

Locatie: Brainz (Lübeckplein 68, Zwolle)

Vanaf 8.30 uur staat koffie en thee voor iedereen klaar.

Naast onderstaand programma zijn er ook voldoende flexwerkplekken en ruimtes voor spontane sessies!

8.30 – 9.00 uur Inloop RES West-Overijssel 

Heb je iets te vragen over de RES? Wil je iets melden, ben je het ergens niet mee eens, behoefte om te sparren, heb je een idee?  Iedere Werkplaats W-O ben ik vanaf half negen aanwezig met een kop koffie of thee om ruimte te geven aan eenieder die iets kwijt wil. Of ik neem zelf het initiatief omdat ik iets wil delen, inspiratie zoek, of anders. Iedereen is welkom, spontaan of beter nog, laat even weten dat je eraan komt. 

Karin Komdeur

9.00 – 9.15 uur Gezamenlijke aftrap

9.15 – 10.45 uur 

Bereik meer inwoners met je Energie-loket! 

(op uitnodiging)  

Het E-loket van je gemeente staat. Er is een website met een klantvolgsysteem en  klantcontactcentrum.

Hoe zorg je ervoor dat meer inwoners hiervan gebruik maken? Wat werkt? Wat kun je morgen oppakken? Dat brengen we samen in beeld.

Wil je hier ook bij zijn? Geef je op via greet@ruiten
berg-advies.nl
 

Greet Ruitenberg
Werkgroep E-loketten

9.15 – 10.45 uur 

Werksessie RES: Netwerk 

De netimpactanalyse RES W-O is klaar en wordt toegelicht. Wat zijn de belangrijkste conclusies, hoe verhouden deze zich tot de ontwikkelingen in het ruimtespoor (potentiegebieden)? Ook wordt ingegaan op adviezen die per cluster worden gegeven.

Fabian Kruiper 

9.15 – 10.45 uur 

Lokaal eigendom bij windprojecten 

Een goed idee, of weg ermee?  

We gaan in gesprek over lokaal eigendom. Minimaal 50% hebben we in de RES als ambitie geformuleerd. Maar in de praktijk gaat het realiseren van lokaal eigendom bij windprojecten moeizaam. En is lokaal eigendom wel zo belangrijk? Of kunnen we het beter loslaten en zo de komst van windturbines versnellen?

Mart oude Egbrink en Tessa van Deventer  

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.30 uur 

Intervisie Groen Gas 

(op uitnodiging) 

Werken aan twee concrete projecten Groen Gas.

Astrid Pap 

11.00 – 12.30 uur 

Werksessie RES: PlanMER 

In deze werksessie leggen we de vier alternatieven (netinpassing, mensgericht, landschap en natuur, maximaal laadvermogen) terug en bespreken deze. Deze alternatieven zijn met jullie inzet tot stand gekomen.

Daarnaast geven we een doorkijk in het andere onderdeel binnen het Ruimtespoor: de totstandkoming van de Werkkaart potentiegebieden en de bijbehorende factsheets. E.e.a. is de opmaat naar de 1e concept-herijking RES 2.0.

Carola Hoogland 

11.00 – 12.30 uur 

De vruchten van Overijssel Verbouwt 

Wil jij ook een GIS-database waarmee je snel grip hebt op de energetische status van een woning? Zwartewaterland bouwde deze om particuliere woningen met een D/E/F/G-label te verbeteren. Ook ontdekten zij wat voor hen de beste manier is om eigenaren bewust te maken van de mogelijkheden om hun huis te verduurzamen. En bij Energieneutraal Verbouwen hebben ze een succesvolle reeks webinars en een kieswijzer om inwoners te informeren ontwikkeld.

Geesje Philippi 

12.30 – 13.00 uur Lunch

13.00 – 14.30 uur 

Doe-het-zelvers aanpak binnen je isolatieprogramma  

(op uitnodiging)  

We gaan aan de slag met de vraag: hoe kun je een doe-het-zelvers-aanpak vormgeven binnen je lokale isolatieprogramma? Wil je hier ook bij zijn? Geef je op via expertiseteamgo@
overijssel.nl
 

Nick Bijlsma  

Expertiseteam GO 

13.00 – 14.30 uur 

Publieke realisatiekracht 

Hoe zorgen we in Overijssel voor voldoende publieke realisatiekracht om te voldoen aan de voorwaarde van publiek eigendom? Tijdens deze werksessie richten we ons specifiek op de mogelijkheden, voorwaarden en wensen vanuit gemeenten. Daarbij maken we gebruik van de opbrengst van de werksessie die we eind maart hebben met alle andere relevante publieke bedrijven. Ook leggen we meteen de link met de RSW. Zorg dat jouw gemeente vertegenwoordigd is, of je nu veel of weinig, grote of kleine warmtenetten in jouw gemeente voorziet. 

Marleen Volkers 

13.00 – 14.30 uur 

Hoe borg je financiering E-transitie vanuit het Rijk? 

Hoe kun je alle financieringsstromen voor de energietransitie borgen in je gemeentelijke begroting en hoe verdeel je de extra formatie? Aan de hand van enkele voorbeelden delen we onze ervaringen en aanpak en verkennen we slimme oplossingen.  

Ook interessant voor collega’s financiën/budget-houders, neem ze gerust mee naar de sessie. 

Thijs Mosterman en Paul Feldbrugge 

Voorbeeld tabel Twente

Werkplaats Twente 13 april 2023

Locatie: Enschede, ConnectU campus (Ariënsplein 1) 

Vanaf 8.30 uur staan de koffie en thee voor iedereen klaar.

Naast onderstaand programma zijn er ook voldoende flexwerkplekken en ruimtes voor spontane sessies!

9.00 – 9.15 uur Gezamenlijke aftrap

Ruimte OK 1


9.30 – 10.45

BBO RES

Marie-José 

 

Ruimte OK 2


9.15 – 10.45

De vruchten van Overijssel Verbouwt 

(open sessie en op uitnodiging)  

Worstelt jouw energieadviseur met het aanvragen van een lening bij het warmtefonds? Bouwadviseurs kunnen praktische tips krijgen om bewoners bij het aanvragen van een lening te ondersteunen. In Rijssen Holten gaf het bedrijfsleven een checklist af om bewoners te helpen in hun keuze voor een duurzame woning.

Hoe ver reikt je gemeentelijke rol en hoe kun je deze instrumenten inzetten?

Geesje Philippi 

Ruimte OK 4


9.15 – 10.45  

Ruimte voor spontane sessies

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.30

Bestuurlijke werksessie: Polarisatie (NPRES)

Thea Draijer 
thea@draijermanagement.nl 

11.00 – 12.30

Doe-het-zelvers-aanpak binnen je isolatieprogramma  

(op uitnodiging)   

We gaan aan de slag met de vraag: hoe kun je een doe-het-zelvers-aanpak vormgeven binnen je lokale isolatieprogramma? Wil je hier ook bij zijn? Geef je op via expertiseteamgo@
overijssel.nl
 

Nick Bijlsma  

Expertiseteam Gebouwde Omgeving

11.00 – 12.30

Ruimte voor spontane sessies

12.30 – 13.00 uur Lunch

13.00 – 14.30  

PHO MDA

Marie-José / Agnes

13.00 – 14.30

Zonnig parkeren 

Solar Parking 

(open sessie + op uitnodiging) 

Verkennen van kansen om parkeerlocaties bij o.a. bedrijventerrein, winkel(centra), woonwijken en in en rondom de centra van zonne-energie te voorzien i.c.m. laadinfrastructuur. 

Graag verkennen we met gemeenten hoe we zonnig parkeren tot een succes kunnen maken. Wat moet er gebeuren om een locatie te ontwikkelen en welke rol speelt de gemeente?  

Peter de Jong en Wouter Kamp 

13.00 – 14.30

Bereik meer inwoners met je Energie-loket!

(op uitnodiging)

Het E-loket van je gemeente staat. Er is een website voorzien van klantvolgsysteem en een klantcontactcentrum.

Hoe zorg je ervoor dat meer inwoners gebruik maken van dit E-loket en aan de slag gaan met het verduurzamen van hun woning?

Wat werkt? Wat kun je morgen oppakken? Wil je hier ook bij zijn? Geef je op via greet@ruiten
berg-advies.nl

Greet Ruitenberg
Werkgroep E-loketten

14.30 – 15.00 uur Pauze

15.00 – 17.00

RES Twente: Netimpactanalyse

(ambtelijk, Anne-Roos de Bloois)

Aanmeldingsformulier