Home Evenement voorbeeld

Werkplaats Twente en West-Overijssel

Op 12 januari staat de volgende werkplaats Twente gepland. Onderstaand tref je het programma aan. Je hoeft je van te voren niet aan te melden voor deze sessies.
De oranje werksessies zijn ‘op uitnodiging’. De link hiervoor wordt door de sessieleider zelf toegestuurd aan zijn/haar doelgroep.

De Werkplaats is ook een fijne plek om te werken en collega’s uit ons netwerk te ontmoeten. Het bijwonen van deze sessie is dus niet verplicht, kom ook vooral langs om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en samen te werken!
Graag tot op de Werkplaats!

Voorbeeld tabel West-Overijssel

Werkplaats West-Overijssel 16 februari 2023

Locatie: Brainz (Lübeckplein 68, Zwolle)

Vanaf 8.30 uur staat koffie en thee voor iedereen klaar.

Naast onderstaand programma zijn er ook voldoende flexwerkplekken en ruimtes voor spontane sessies!

8.30 – 9.00 uur Inloop RES West-Overijssel 

Heb je iets te vragen over de RES? Wil je iets melden, ben je het ergens niet mee eens, behoefte om te sparren, heb je een idee? Iedere Werkplaats ben ik vanaf half negen aanwezig voor ieder die iets kwijt wil. Iedereen is welkom, spontaan of beter nog, laat even weten dat je eraan komt.

Karin Komdeur

9.00 – 9.15 uur Gezamenlijke aftrap

Ester Aldenberg / Karin Komdeur 

9.15-10.45 uur 

Pingpongsessie
Kennisloket Energietransitie

(open sessie)

Startpunt voor energietransitievragen die beantwoord kunnen worden met (toegepast) wetenschappelijk en/of praktijkgericht onderzoek. Saxion, Windesheim en Universiteit Twente gaan met deelnemers op zoek naar relevante en belangrijke kennisvragen en bijbehorende antwoorden. Hoe kunnen we samen een stap verder komen?

Melanie de Vries, Jelle Zoomer

9.15-10.45 uur 

Werksessie RES Warmte

(open sessie)

Lokaal eigenaarschap in de warmteketen?

We verkennen de mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap in de warmteketen. En kijken of het wenselijk is om dit in regioverband verder te ontwikkelen. Deze werksessie is een coproductie tussen de RES werkgroep Warmte (RSW), NEO en Energie Samen.

Karin Komdeur

10.45 – 11.00 Pauze

11.00-12.30 uur 

Intervisie Groen Gas 

(op uitnodiging) 

Verder werken aan twee concrete projecten Groen Gas.

Astrid Pap 

11.00-12.30 uur 

Intervisie Isolatie aanpakken

  (open sessie)

Onze isolatieaanpak “Deventer Helpt Isoleren” loopt inmiddels. De eerste kinderziektes zijn eruit, maar we leren nog elke dag. Een goed moment voor een intervisie met gemeenten die hier ook mee aan het werk zijn. We doen het allemaal net even anders en het helpt om die aanpakken naast elkaar te leggen en van elkaar te leren.

Pamela van den Berg (Deventer)

11.00-12.30 uur 

Versnellen zon op dak

(open sessie + op uitnodiging)

Wat kan er wél. Waar wordt in deze tijd met netcongestie nog steeds zon gerealiseerd?

Het versnellingsteam is nu een jaar bezig en deelt graag de ervaringen waarbij individuele bedrijven zon op dak realiseren.

In deze sessie willen we ook bespreken hoe gemeenten en het versnellingsteam op bedrijventerreinen werken aan een succesvolle collectieve aanpak.

 Peter de Jong

12.30 – 13.00 Lunch

Voorbeeld tabel Twente

Werkplaats Twente 9 februari 2023

Locatie: Enschede, ConnectU campus (Ariënsplein 1) 

Vanaf 8.30 uur staan de koffie en thee voor iedereen klaar.

Naast onderstaand programma zijn er ook voldoende flexwerkplekken en ruimtes voor spontane sessies!

9.00 – 9.15 uur Gezamenlijke aftrap

Ruimte OK 1


9.00-10.45

BBO RES  

 

Marie-José 

 

 

Ruimte OK 2


9.15- 10.45

CO2 prestatieladder VNG

Doel: gemeenten inspiratie, handvatten en tools bieden om concrete stappen te zetten met CO2-reductie binnen de eigen organisatie 

Maaike van Bennekom 

& Koen Sluys  

Ruimte OK 3


9.15- 10.45  

Beschikbaar voor spontane sessies

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 12.00

Inspirerende lezing Thomas Rau, in het kader van de week van de Circulaire Economie

Doel en resultaat: inspirerende en interactieve sessie voor bestuurders, na afloop is het duidelijk geworden wat de urgentie is van de transitie naar een Circulaire Economie en dat ook gemeenten hiermee aan de slag moeten.

Thomas Rau (Agnes Koopman)

11.00 – 12.00

Sessie Thomas Rau

Scheidingswand open, ambtenaren welkom als toehoorder.

11.00 – 12.30

Coöperatieve warmte opnemen in ontwerp-RES Twente 2.0, hoe dan?
(op uitnodiging)

Wat komt er in de ontwerp-RES Twente 2.0 te staan over coöperatieve warmte? Coöperatieve warmte zit hem in het not-for-profit karakter en in de democratische zeggenschap van de eindgebruikers over de warmtevoorziening.  

Miranda Scheffer 

12.30 – 13.00 uur Lunch Thomas Rau aanwezig

13.00 – 14.30  

PHO MDA 

Marie-José, Agnes Koopman 

13.00 – 14.30

Vrij worstelen: Aanpak Bedrijventerreinen en de RES

Inventariseren wat er allemaal loopt op bedrijventerreinen, welk deel van wie is. Zijn er gaten/overlap? Beoogd resultaat: helder overzicht van wat er speelt (wie doet wat) en deelnemers weten waar ze voor aan de lat staan.  

Gerriette Mollink / Gerrie Fenten & Dicky van Keulen

13.00 – 14.30

De wijktransitie in de praktijk – van ‘complex’ naar ‘samen’ 

 Met behulp van voorbeeldproject pilot Stokhorst hebben we ons als gemeente en netbeheerder gezamenlijk verdiept in de wederzijdse behoeften, het proces en de rolverdeling in een wijktransitie(plan). Doel: geleerde lessen delen en met gemeenten onderzoeken hoe we de lessen kunnen vertalen naar concrete acties. 

Iris Engbers, Rachel Marty, Ed van het Erve 

Aanmeldingsformulier