Home Actueel Bedrijventerreinen en de energietransitie

28 mei 2020

Bedrijventerreinen en de energietransitie

Hoe kunnen bedrijventerreinen succesvol bijdragen aan de energietransitie?
Bedrijven spelen een grote rol in de energietransitie van de Provincie Overijssel. Door samenwerking en innovatie kunnen goede stappen gezet worden. Het cluster Bedrijven & Industrie van de alliantie Nieuwe Energie Overijssel richt zich daarom onder andere op de bedrijventerreinen om een energie neutrale provincie mogelijk te maken. Vanaf 2017 zijn diverse projecten gestart die als doel hebben om als bedrijventerrein energie te besparen of op te wekken. Alle projecten hebben een eigen aanpak. Nu is het tijd om te evalueren. Hoe effectief zijn de aanpakken voor de energietransitie en wat kan het cluster Bedrijven & Industrie doen om de eigen rol in de projecten te verbeteren?

Acht pilots, acht aanpakken
Lectoraat Ontwikkeling Werklocaties van Hogeschool Saxion voerde de evaluatie uit. Door middel van documentenonderzoek en interviews met sleutelpersonen werden de volgende acht projecten/aanpakken onderzocht:

– “BEST Energy CheckUp” in het Havengebied in Enschede
– Ondernemersinitiatief op bedrijventerreinen in Enter
– Tapijtcluster Topwerklocatie, start ontwikkeltraject energietransitie!
– Van “Energie Haaksbergen” naar “Ster in samen duurzaam”
– Aanpak “Energieke Regio” voor ondernemers in Hardenberg
– Integrale Aanpak Duurzame Bedrijventerreinen pilot “RW50” in Kampen
– “Zon op dak” in Ommen
– Versnelling verduurzaming en energiebesparing in Vroomshoop

De pilotprojecten zijn onderzocht op basis van de uitgangssituatie, aanpak op hoofdlijnen, ‘harde’ resultaten, zoals energie-effecten en investeringen en ‘zachte’ resultaten, zoals gedeelde inhoudelijke keuzes en investeringsbereidheid.

Conclusies en aanbevelingen
Belangrijkste conclusie is dat ondernemers primair verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van het bedrijf. Zij investeren vaak wel in de energietransitie (duurzaamheid). Ze doen dat altijd vanuit bedrijfsbelangen en soms omdat ze betrokken zijn bij duurzaamheid. De businesscase van de ondernemer moet daarom centraal staan. Wat is het bedrijfsbelang? Dé oplossing voor een perfecte aanpak bestaat niet. Het blijft zoeken en maatwerk leveren. Dit is een greep uit de conclusies en aanbevelingen uit het rapport.

Benieuwd naar het volledige onderzoek en de aanbevelingen? Lees het rapport hier. 

Hoe verder?
Het onderzoek, de conclusies en de aanbevelingen zijn besproken met alle betrokkenen, waaronder de acht projecten en het cluster Bedrijven & Industrie van Nieuwe Energie Overijssel. Nieuw Energie Overijssel gaat met deze aanbevelingen de eigen werkwijze tegen het licht houden. We gaan kijken hoe we ons meer rechtstreeks op de ondernemer kunnen richten en minder op intermediairs.

Vragen?
Heb je vragen naar aanleiding van het onderzoek of een algemene vraag over de aanpak bedrijventerreinen van Nieuwe Energie Overijssel? Neem dan contact op met Dicky van Keulen, projectleider energiebesparing via D.v.Keulen@overijssel.nl of (038) 499 9397 / 06 10 43 20 94.