Home Actueel Energie Koplopers Overijssel besparen Energie

8 juli 2019

Energie Koplopers Overijssel besparen Energie

Afgelopen jaar zijn er in Overijssel een aantal bedrijven intensief bezig geweest met het monitoren van hun energieverbruik en hoe ze dit kunnen verlagen. Door het project Energie Koplopers Overijssel (EKO) zijn deze bedrijven actief begeleid en hebben zij samen informatie kunnen uitwisselen over energiebesparing en -monitoring. Dit heeft tot een flinke kosten besparing geleid.

Om andere bedrijven ook kennis te laten maken met het EKO-project en resultaten te delen heeft het programma Nieuwe Energie Overijssel een interactieve bijeenkomst georganiseerd. Twee van de EKO-deelnemers deelden hun resultaten met de 15 aanwezige energie- en plantmanagers. Het was een inspiratieochtend voor en door ondernemers, waar veel ruimte was voor het onderling uitwisselen van ideeën.

De ochtend vond plaats bij Auping, een van de Koplopers van 2018. Gerrit Leeftink (Auping) nam de aanwezigen mee in de wijze waarop zij de verduurzaming geïntegreerd hebben in hun productieproces. De missie van Auping is om duurzaam te produceren. Een duurzame relatie met de omgeving, het milieu en het individu is in het hele bedrijf doorgevoerd. “In eerste instantie is er veel geïnvesteerd in energiebesparingsmaatregelen. Sinds 2010 is bijvoorbeeld het gasverbruik met 90% gedaald. Ook zijn er vele maatregelen genomen in het gebouw om het energieverbruik omlaag te krijgen zoals een WKO, optimale isolatie, witte in plaats van zwarte dakbedekking, overal LED toegepast, light catchers op het dak welke per stuk ruim 100m2 vloer oppervlak voorzien van daglicht, en liggen er zonnepanelen en heatpipes op het dak.” aldus Leeftink.

Onder de indruk van de energiemaatregelen van Auping, blijkt dat de ambities van Auping hier niet ophouden. Auping wil ook graag op het gebied van circulariteit koploper worden. “Die stap is vele malen complexer”, beaamt Leeftink. “Wat het in ieder geval oplevert is dat Auping een populaire werkgever is. Op vacatures komen veel kandidaten af.”

Terugverdientijd is een belangrijk gegeven

Na Auping gaf Erik Tieltjes van Krehalon een inkijkje in hun energiebesparingsmaatregelen. Krehalon is een bedrijf dat plastic folies maakt voor de voedingsindustrie. “Onze folies bestaan uit zeven componenten, die moeilijk van elkaar te scheiden zijn, maar die wel belangrijk zijn voor de houdbaarheid van voedsel. En samen met de hygiëne-eisen is het soms een uitdaging om de energiebesparende maatregelen te nemen.” aldus Tieltjes. “Daarnaast is het, als onderdeel van een wereldwijd concern, soms lastig om de noodzaak van de maatregelen te laten zien. Terugverdientijd is dan een zeer belangrijk gegeven. Wij gebruiken veelal natuurlijke momenten om de verduurzamingsmaatregelen uit te voeren. Maar steun van uit de directie is hierbij van groot belang.”

Als reactie op het verhaal van Tieltjes benadrukt een plantmanager dat het van groot belang is dat een Technische Dienst ook oog heeft voor de positie van een directie en dat er vooral samen gekeken moet worden naar de mogelijkheden.

Zowel Auping als Krehalon geven aan dat ze veel geleerd hebben van de andere Koplopers binnen het project ondanks, of misschien wel dankzij de grote verschillen tussen de bedrijven. Inzicht in je energieverbruik is van groot belang als je aan de slag gaat met energiebesparing. Het Koplopersprogramma kan hiermee helpen.

Ook koploper worden?

Ben je geïnspireerd door dit verhaal, ben je grootverbruiker en wil je in het najaar starten met energiebesparing? Neem dan deel aan het Energie Koplopers Programma. Voor meer informatie of aanmelden neem contact op met Dicky van Keulen: d.v.keulen@overijssel.nl, 038 – 499 9397