Home Actueel Hengelose wijk de Nijverheid proeftuin aardgasvrije wijken

8 oktober 2018

Hengelose wijk de Nijverheid proeftuin aardgasvrije wijken

De Hengelose wijk de Nijverheid is geselecteerd als proeftuin voor het programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van BZK. Dat betekent dat de 100 jaar oude wijk aardgasvrij gemaakt gaat worden en daar een rijksbijdrage voor krijgt. De kennis en ervaringen die hier worden opgedaan, kunnen worden gebruikt bij het aardgasvrij maken van andere Overijsselse wijken.

Het verduurzamen van woonwijken is een belangrijk onderdeel van ambitie om naar een energieneutrale provincie te ontwikkelen. De kennis en ervaringen in Hengelo komen ten goede aan het aardgasvrij maken van alle bestaande woonwijken. In totaal zijn dat er 255 in Overijssel, waarvan het programma Nieuwe Energie Overijssel in 2019 25 wijkaanpakken faciliteert.

Aardgasvrije wijken

In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Gemeenten konden daartoe tot 1 juli voor een wijk een plan indienen. 75 wijken in Nederland probeerden in aanmerking te komen voor de regeling. 25 wijken starten daadwerkelijk als grootschalige proeftuin, waarvan De Nijverheid als enige in Overijssel is aangemerkt.

Opvallend is dat de Nijverheid de eerste Hengelose buurt is die ooit op het aardgasnet is aangesloten. Nu, inmiddels 100 jaar na het ontstaan van de wijk, is het de eerste Hengelose buurt die op een alternatieve manier verwarmd gaat worden. De gemeente werkt hierbij samen met woningcorporatie Welbions het Bewonersoverleg de Nijverheid (BON). Hoe de aanpak van het aardgasvrij maken van de wijk er exact uit gaat zien, is nog niet bekend. Wat voorop staat is openheid en vertrouwen.

Kennis en ervaring delen

Voor het delen van kennis en ervaring ontwikkelt de VNG voor alle gemeenten een speciaal programma. Dit programma gaat gemeenten helpen bij het invullen van hun regierol. Dit is nodig om de overgang naar aardgasvrije wijken te versnellen. Programma Nieuwe Energie Overijssel brengt deze kennis over naar andere wijken in transitie.

Meer informatie over het Programma Aardgasvrije Wijken

Overijssel wijk voor wijk energieneutraal

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=lzzqs3-G2Ns

1.000 buurten in Overijssel aardgasvrij! Heb jij een oplossing?