Home Actueel BTG-BTL draagt Empyro over aan Twence

18 december 2018

BTG-BTL draagt Empyro over aan Twence

Empyro, een unieke installatie voor de productie van duurzame pyrolyse-olie blijft in Twentse handen

Empyro, dat biomassa omzet in pyrolyse-olie, groene stoom en elektriciteit, wordt vanaf 1 januari 2019 onderdeel van Twence. Gerhard Muggen directeur van BTG-BTL en Empyro gaf vandaag het spreekwoordelijke stokje door aan Marc Kapteijn, directeur van Twence. De partijen gaan intensief samenwerken om de installatie verder door te ontwikkelen en nieuwe duurzame initiatieven te ontplooien.

Doen waar je goed in bent en krachten bundelen

Gerhard Muggen: “BTG-BTL heeft een unieke technologie voor de productie van pyrolyse-olie. Wij willen deze technologie wereldwijd uitrollen en daarmee een bijdrage leveren aan de energietransitie. De Empyro-installatie is de eerste installatie in de wereld die op commerciële schaal gerealiseerd is. Deze installatie laat zien dat de technologie succesvol is. Het is echter niet het doel van BTG-BTL om zelf olie te produceren. Daarom zijn wij blij met deze overname waarbij we nog steeds Empyro als een succesvolle referentie kunnen blijven gebruiken. Twence heeft veel kennis van grootschalige productieprocessen en wil graag investeren en opschalen. Ons “kindje” is in goede handen en daarnaast gaan wij samen kijken naar de verwerking van bermgras, een lastig te verwerken afvalstroom, tot pyrolyse-olie. Zo kan iedereen doen waar hij goed in is en bundelen wij onze krachten.”

Marc Kapteijn kijkt ook uit naar de samenwerking: “Twence richt zich op het terugwinnen van grondstoffen en het produceren van duurzame energie. Wij zijn blij dat wij deze unieke installatie, die evenveel duurzame energie produceert als de energiebehoefte van 8.000 huishoudens, aan ons portfolio toevoegen. Ook het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe duurzame initiatieven zorgt voor regionale slagkracht in het realiseren van de duurzaamheidsdoelen. Wij gaan samen mooie stappen zetten om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.” Twence zet de bedrijfsvoering op dezelfde voet voort en verwelkomt per januari alle medewerkers van Empyro.”

Programma Nieuwe Energie

Het programma Nieuwe Energie Overijssel is verheugd over de overname. In het programma wordt met partners gewerkt aan 20% nieuwe energie in 2023 en een energieneutrale provincie in 2050. Innovatie is een belangrijk onderdeel van de overgang naar nieuwe energie. De provincie Overijssel, kernpartner van het programma, heeft het initiatief destijds gesteund. Gedeputeerde Traag van provincie Overijssel: “Het feit dat de markt nu geïnteresseerd is om de pyrolysefabriek te gaan exploiteren, betekent dat onze middelen hun werk hebben gedaan en weer ingezet kunnen worden voor andere projecten. We feliciteren zowel BTG-BTL als Twence met deze succesvolle overname en kijken uit naar de verdere ontwikkeling van pyrolyse die beide bedrijven hebben aangekondigd.”

Meer informatie: www.btg-btl.com en www.twence.nl