Home Actueel Bijna 100% deelname bewoners aan verduurzaming wooncomplex Windmolenbroek

20 juni 2018

Bijna 100% deelname bewoners aan verduurzaming wooncomplex Windmolenbroek

Bijna 100% deelname bewoners aan verduurzaming wooncomplex Windmolenbroek

Bijna alle bewoners van wooncomplex Windmolenbroek in Almelo stappen binnenkort over op stadsverwarming. Het complex is daar al deels op aangesloten, maar gaat straks helemaal over. De warmte van de stadsverwarming komt voor het grootste deel uit duurzame bronnen (hout en stortgas). Daardoor verbetert het energielabel van de woningen van label D naar A. Een enorme stap, die voor alle betrokkenen voordelen oplevert.

De verduurzaming van het wooncomplex, waarvoor op dit moment de werkzaamheden plaatsvinden, is een pilotproject van seniorenwoningcorporatie Woonzorg Nederland en netbeheerder Cogas. Zij hebben de hand ineen geslagen en zijn met actieve betrokkenheid van bewoners op zoek gegaan naar mogelijkheden het pand te verduurzamen. Bewoners zagen tijdens informatiebijeenkomsten in een proefwoning met eigen ogen wat nodig is om het complex duurzamer te maken en wat dit betekent voor hun woning en portemonnee. Het project laat zien wat een mooie resultaten die intensieve betrokkenheid kan opleveren: bijna 100% deelname van bewoners.

“Door alle maatregelen wordt mijn huis comfortabeler en ga ik waarschijnlijk energie besparen. Dat levert een voordeeltje op. En de huur blijft gelijk!” vertelt een bewoner.

Voorbeeld en kennis voor toekomstige projecten

Gedeputeerde Annemieke Traag (provincie Overijssel) en wethouder Javier Cornelissen (gemeente Almelo) brachten op dinsdag 19 juni een bezoek aan het wooncomplex. Het project draagt bij aan de ambities van het programma Nieuwe Energie Overijssel: energieneutrale provincie en gebouwde omgeving in 2050. Dat is alleen mogelijk als partijen slim samen werken. De pilot van Woonzorg Nederland en Cogas is daarin een mooi voorbeeld. Ook bieden hun leerpunten en ervaringen relevante kennis bij toekomstige projecten in Overijssel.