Home Actueel Berkum als eerste wijk van Zwolle energieneutraal

14 februari 2018

Berkum als eerste wijk van Zwolle energieneutraal

Berkum als eerste wijk van Zwolle energieneutraal

In 2025 is Berkum als eerste wijk van Zwolle energieneutraal en daarmee een voorbeeld en proefproject voor andere wijken in Zwolle en Overijssel. Dat is de doelstelling van een gezamenlijke pilot waarin acht partijen onder leiding van Enpuls (onderdeel Enexis) samen met bewoners ervaring willen opdoen met het verduurzamen van een bestaande woonwijk. Naast de gemeente en Enpuls werken ook provincie Overijssel, deltaWonen, Natuur en Milieu Overijssel, Hogeschool Windesheim, VNO/NCW/Unica, Enexis netbeheer en Rabobank mee.

 

Zwolle wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat vraagt een enorme omslag van de huidige energie- en warmtevoorziening naar schone energie. Eén van de grootste vraagstukken daarbij is het duurzaam maken van de bestaande woningen en gebouwen.
Wethouder Michiel van Willigen zegt daarover: “Niemand weet precies hoe je dat het best aan kunt pakken, dat zullen we al werkende weg met elkaar moeten ontdekken. Wij als samenwerkingspartners denken dat het goed is om in een afgebakend gebied te beginnen en ervaring op te doen. In Berkum was deltaWonen al bezig met een energieproeftuin voor de verbetering van woningen en ook andere partijen die betrokken zijn bij de energietransitie willen graag aan de slag in en met Berkum. Ook wijkvereniging Berkum realiseert zich dat zo’n grote omslag vraagt om een nauwe betrokkenheid van bewoners en is daarom enthousiaste partner. We sluiten ons als gemeente dan ook graag aan bij de energie die er al is in de wijk en beginnen hier.”

 

De samenwerkende partijen werken in 2018 aan een plan van aanpak voor de transitie van Berkum naar een energieneutrale wijk. Daarbij zijn de ideeën van bewoners van Berkum leidend. De ervaringen in Berkum worden niet alleen in Zwolle gedeeld, maar ook breder binnen de provincie Overijssel met de partners in het programma Nieuwe Energie Overijssel. In dit programma worden dit jaar tien wijken in de provincie geselecteerd voor deze vernieuwende aanpak.

 

Zwolle schuift Berkum ook naar voren als voorbeeldwijk voor de samenwerking met Apeldoorn, Deventer, Zutphen en de Cleantech Regio op het gebied van energietransitie. De vier gemeenten willen hun krachten bundelen in de zoektocht naar nieuwe vormen van financiering en vernieuwende oplossingen voor de energievoorziening van woonwijken. Ze brengen daarbij ieder een wijk in waar ze ervaring willen opdoen met een nieuwe aanpak en geldstromen slim willen inzetten.