Home Actueel Dankzij Overijssel kan rioolwater 3500 huishoudens elektriciteit geven

14 september 2022

Dankzij Overijssel kan rioolwater 3500 huishoudens elektriciteit geven

Rioolwater zuiveren en uit het slib dat overblijft elektriciteit opwekken. Dat lukt bij de Energiefabriek Hengelo dankzij een investering van 1,9 miljoen euro vanuit Overijssel.

De innovatie in Hengelo kwam voort vanuit groot onderhoudswerk waarbij het waterschap de kans kreeg om de installatie aan te passen dankzij de steun van Overijssel. Het slib dat na de waterzuivering achterblijft, wordt vergist om energie op te wekken. Na eigen gebruik blijft er genoeg elektriciteit over om een jaar lang 3.500 huishoudens te kunnen voorzien.

Overijssel steunt

Om het project te laten slagen, steunt provincie Overijssel de Energiefabriek met een investeringssubsidie aan het Waterschap Vechtstromen van 1.9 miljoen euro. De samenwerking tussen waterschap en provincie is niet nieuw. Zo zijn in 2017 het Waterschap Vechtstromen en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) toegetreden als kernpartner van de alliantie Nieuwe Energie Overijssel (NEO). Met beide waterschappen is de Bestuursovereenkomst Waterschapsenergie gesloten. Daarin is met Waterschap Vechtstromen de uitbreiding van de bestaande rioolwaterzuivering met de Energiefabriek vastgelegd. Voor de bouw van fase 1 van de Energiefabriek Hengelo is door het Energiefonds Overijssel een lening verstrekt van 15 miljoen euro.

Samenwerking cruciaal

Samenwerking is volgens gedeputeerde Tijs de Bree (energie) van de provincie Overijssel cruciaal. Hij wijst er op dat vaak slimme combinaties en innovaties ontstaan als samenwerkende partijen uit hun  gebruikelijke rol stappen en verder kijken naar welke bijdrage zij kunnen leveren aan die transitie. Volgens hem heeft met de Energiefabriek het waterschap dit gedaan: “Dat stimuleren en ondersteunen we als provincie van harte. We gaan er vanuit dat door een creatieve samenwerking tussen verschillende partijen nog veel meer projecten volgen waarmee we de energietransitie kunnen versnellen.”

‘Dankzij creatieve samenwerking versnelt energietransitie’

Gedeputeerde Tijs de Bree (energie) van de provincie Overijssel

Smaakt naar meer

Vanuit het waterschap Vechtstromen onderschrijft bestuurder Erik Lievers eveneens het belang van samenwerking: “Het succes van de Energiefabriek smaakt naar meer. Daarom wil het waterschap, samen met de gemeenten, provincies en private partners, nieuwe stappen zetten in haar duurzaamheidsambities.” Volgens hem is met de Energiefabriek een belangrijke eerste stap gezet: “Hierbij zijn nieuwe kansen goed met elkaar besproken om zo samen met diverse partijen energieke stappen te zetten richting de toekomst, ik heb er alle vertrouwen in.”

Slib gekookt

Sinds 2021 vergist het waterschap zuiveringsslib bij de rioolwaterzuivering in Hengelo. Hierbij wordt het slib bij hoge temperaturen en onder hoge druk kapot gekookt. Hierdoor vergist en ontwatert het slib beter en blijft er uiteindelijk minder slib over. Dit betekent een flinke besparing op vervoer en eindverwerking. Uiteindelijk rijden er 500 minder vrachtwagens met overgebleven slib naar de slibverwerking in Moerdijk.

Biogas benut

Bij de vergisting komt ook veel biogas vrij. Dit gas wordt omgezet naar elektriciteit. De Energiefabriek produceert jaarlijks circa 16 miljoen kWh elektriciteit. Daarvan wordt ongeveer een derde deel (zo’n 6 miljoen kWh) gebruikt voor het zuiveren van afvalwater op de zuiveringsinstallatie van Vechtstromen. Het restant van circa 10 miljoen kWh wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Deze hoeveelheid elektriciteit staat gelijk aan het jaarverbruik van 3.500 huishoudens.

‘Succes van de Energiefabriek smaakt naar meer’

Erik Lievers, bestuurder waterschap Vechtstromen

Minder kosten

Dankzij deze werkwijze levert de waterzuivering elektriciteit op in plaats van dat deze energie vraagt. Het levert ook geld op. De exploitatiekosten voor Vechtstromen dalen jaarlijks met 1,5 miljoen euro. Het waterschap verwacht dat het project zichzelf terugverdient binnen tien jaar.

Energieneutraal

De realisatie van de Energiefabriek levert een forse bijdrage aan de doelstelling van waterschap Vechtstromen om in 2030 volledig energieneutraal te kunnen zijn. Vanwege deze versnelling in de energietransitie en de bijdrage van de Energiefabriek aan de doelstelling uit het programma NEO draagt de provincie financieel bij aan de realisatie van het project.

Vertraagd feestje

Lievers en De Bree deden hun uitspraken tijdens de officiële opening van de Energiefabriek. De opening werd een jaar vertraagd vanwege corona. Na een rondleiding bij de vergister, kwamen genodigden aansluitend bijeen op een symposium om met elkaar door te praten over de vraag hoe verdere samenwerking de energietransitie kan versnellen.

 

 

 

 

 

 

Beeld: Waterschap Vechtstromen