Home Actueel Actiepakket energieweerbaarheid voor bewoners, bedrijven en instellingen

31 oktober 2021

Actiepakket energieweerbaarheid voor bewoners, bedrijven en instellingen

Provincie Overijssel komt in actie om inwoners, bedrijven en instellingen minder afhankelijk te maken van wijzigingen in de energieprijzen: energieweerbaarheid. Een pakket met maatregelen moet het makkelijker maken om energie te gaan besparen. En des te minder energie je verbruikt, des te weerbaarder je bent tegen de prijsschommelingen op de energiemarkt.

De provincie heeft een verantwoordelijkheid voor energiebesparing en verduurzaming. De energieprijzen stijgen hard met veel hogere energiekosten als gevolg. De provincie biedt een actiepakket energieweerbaarheid om bewoners, bedrijven en instellingen nog deze winter steun te geven. Het actiepakket bestaat uit een verlenging en uitbreiding van bestaande regelingen. Met het totale actiepakket is een bedrag gemoeid van €1,75 miljoen.

Gedeputeerde Tijs de Bree: “Met het actiepakket energieweerbaarheid helpt de provincie om energieverbruik structureel te verlagen en energieweerbaarheid te verhogen. Overijsselse gemeenten vragen ook aandacht bij het Rijk voor de hoge energielasten en zoeken naar oplossingen. Wij hopen als provincie inwoners en bedrijven met ons actiepakket steun te geven bij de verwachte hogere energiekosten. Bovendien draagt het actiepakket rechtstreeks bij aan de provinciale doelstelling van 20% nieuwe energie in 2023. Ik nodig iedereen van harte uit om hier gebruik van te maken.”

1. Verminderen energieverbruik eigen woning
Gemeenten gaan minimaal 2500 woningeigenaren vragen mee te doen met de gezamenlijke inkoop van middelen zoals tochtstrips, radiatorfolie, isolatiemateriaal en zonnepanelen. Provincie Overijssel verstrekt gemeenten een extra ronde subsidie om dit te organiseren. Een samenwerking met een professionele partij gericht op energiebesparing en energieopwekking. Voor meer informatie en direct aanvragen, klik hier.

2. Energiezuinig zakelijk investeren
Er komt extra budget voor de tender energiebesparing. Deze investeringssubsidie voor energiebesparende maatregelen met een langere terugverdientijd dan 5 jaar, is al jaren een succes bij met name het grotere MKB en industrie. Deze regeling staat nu tot en met 26 november open.

De tenderregeling is inmiddels vervangen door de subsidie Energiebesparing Overijssel 2.0. Deze heeft ongeveer dezelfde voorwaarden als de tenderregeling.

3. Verduurzaming commercieel en maatschappelijk vastgoed
Er is ook extra budget beschikbaar gesteld voor de “Geld Terug-Actie” voor energiebesparende maatregelen. Onder meer maatschappelijk vastgoed van stichtingen, sportverenigingen en kerkgenootschappen komt in aanmerking voor een bijdrage in de verduurzamingskosten. Maar ook het midden- en kleinbedrijf kan hier van profiteren van deze regeling. Meer informatie en direct aanvragen, klik hier.

4. Duurzaam warm op het terras
De gast verwarmen in plaats van de buitenruimte. Horecabedrijven kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische warmtekussens. De regeling energiezuinige terrasverwarming gaat donderdag 4 november weer open. Klik hier voor de regeling. Hiermee biedt de provincie ondernemers de kans om terrasverwarming op aardgas te vervangen en zo de energierekening fors te verlagen.

5. Ondersteuning huishoudens in energiearmoede
De provincie Overijssel werkt samen met Overijsselse gemeenten aan ondersteuning bij het nemen van energiebesparende maatregelen voor huishoudens in energiearmoede. Deze inzet is erop gericht om het energieverbruik structureel te verminderen.