Home Actueel Aanbesteding laadpalen Oost-Nederland naar Vattenfall InCharge

17 februari 2022

Aanbesteding laadpalen Oost-Nederland naar Vattenfall InCharge

De aanbesteding voor laadpalen in de openbare ruimte in Oost Nederland gaat naar Vattenfall InCharge. Nieuw is het pro-actief plaatsen van laadpalen, het plaatsen van laadpalen voor bestel- en buurtbusjes en datagestuurd plaatsen. Met deze aanbesteding ondersteunen provincies Gelderland en Overijssel gemeenten bij de aanleg van voldoende laadpalen om de groei van het aantal e-auto’s bij te houden. De volgende stap is het ondertekenen van de concessieovereenkomst.

De gedeputeerden Helga Witjes (mobiliteit provincie Gelderland) en Tijs de Bree (energietransitie provincie Overijssel), zijn blij dat zoveel gemeenten hebben ingetekend voor deze concessie: 67 van in totaal 77 gemeenten uit beide provincies doen mee, inclusief gemeente Veenendaal. Gemeenten zijn nauw betrokken bij deze aanbesteding. Vattenfall InCharge is inmiddels gestart met de voorbereidingen en e-rijders kunnen vanaf 15 maart al een aanvraag indienen. Het gaat om een concessie voor een termijn van 10 jaar, waar Vattenfall InCharge de eerste 3 jaar exclusief mag plaatsen.

Pro-actief en data gestuurd plaatsen
In elke deelnemende gemeente worden jaarlijks een aantal laadpalen voor de vraag uit geplaatst op plekken waar vraag wordt verwacht. Het gaat per gemeente jaarlijks om aantallen tussen de 1 en 50 laadpalen, afhankelijk van de grootte van de gemeente, het aantal woningen met een eigen oprit en het verwachte aantal elektrische auto’s. “Die plekken zijn door gemeenten aangegeven op plankaarten. Dat leidt tot meer snelheid bij het plaatsen”, aldus Helga Witjes. “We gaan bovendien op basis van het monitoren van de laadgegevens van laadpalen, ook datagestuurd laadpalen bijplaatsen als het verbruik van een paal boven de 5000 kWh/jaar komt”, vult Tijs de Bree aan.

Elektrische voertuigen en laadpleinen
Tijs de Bree: “In binnensteden zie je steeds meer elektrische voertuigen die moeten laden. Denk aan elektrische deelauto’s, bestelbusjes en buurtbussen”.Vattenfall InCharge gaat ook hiervoor laadpalen plaatsen, naast laadpalen in de publieke ruimte voor e-rijders zonder eigen oprit. “Met deze concessie komen we ook aan die behoefte tegemoet, aldus Helga Witjes.”

GO-RAL
Provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen gemeenten bij het uitrollen van een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk onder de naam GO-RAL (Gelders-Overijsselse Regionale aanpak laadinfrastructuur). Onder andere door het organiseren van deze gezamenlijke aanbesteding. Hiermee worden gemeenten ontzorgd en begeleid bij het uitvoeren van de afspraken uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De GO-RAL valt onder de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).