Home Kennisplein Postcoderoossubsidieregeling

1 oktober 2020

Postcoderoossubsidieregeling

Eindadvies 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft gevraagd advies uit brengen over de te verwachten elektriciteitsproductiekosten voor waterkracht, windenergie en zon-PV voor een nieuw vorm te geven Postcoderoossubsidieregeling (PCRS) vanaf het jaar 2021. Het PBL heeft hierbij ondersteuning gekregen van TNO EnergieTransitie en DNV GL.

 

Opvolger van de fiscale regeling verlaagd tarief collectieve opwekking

Deze PCRS is bedoeld als opvolger van de fiscale Regeling verlaagd tarief bij collectieve opwekking, ook wel bekend als de postcoderoosregeling. De postcoderoosregeling is ontstaan om mensen de gelegenheid te geven om hernieuwbare energieprojecten in de eigen omgeving te ontwikkelen. Vanuit energiecoöperaties is de wens geuit om deze regeling aan te passen. In deze notitie wordt op verzoek van EZK uitwerking gegeven aan een variant waarbij de geproduceerde elektriciteit middels een subsidiebedrag per kWh vergoed wordt, zonder korting op de energiebelasting.

 

Subsidiehoogte voor waterkracht, wind- en zonne-energie

De gebruikte terminologie in dit advies is analoog aan de regeling SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie). Het advies bevat de benodigde subsidiehoogte zoals bepaald door basisbedragen en correctiebedragen en beantwoordt enkele aanvullende vragen. In het advies worden drie bronnen van hernieuwbare elektriciteit behandeld, waarbij de typische schaalgroottes gericht zijn op postcoderoosprojecten en daarmee kunnen afwijken van schaalgroottes in andere SDE++-categorieën voor waterkracht, wind- en zonne-energie.

 

Marktconsultatie en besluitvorming

Binnen dit proces is een marktconsultatie gehouden in juli 2020. De ontvangen reacties zijn verwerkt in dit eindadvies voor 2021. Het advies wordt gegeven binnen door EZK bepaalde uitgangspunten en de minister van EZK besluit uiteindelijk over de nieuwe Postcoderoossubsidieregeling.