Home Kennisplein Ontwikkelteams Wijkaanpak Energietransitie

4 april 2021

Ontwikkelteams Wijkaanpak Energietransitie

Inzet van ontwikkelteams in gemeenten bij de transitie naar aardgasvrije wijken

Een actuele vraag in veel gemeenten: hoe organiseer je betrokkenheid van bewoners, lokale aannemers én installateurs bij het verduurzamen van woningen naar een (aardgasvrij) dorp of wijk?

 

De afgelopen jaren is hier op een aantal plaatsen in Overijssel in lokale ontwikkelteams succesvol ervaring mee opgedaan. In samenspraak met gemeenten hebben we verschillende wijken en buurtschappen geselecteerd, om representatieve uitkomsten te verkrijgen en de herhaalbaarheid te bevorderen. We zoeken nu gemeenten die ook met een ontwikkelteam aan de slag willen gaan.

Creëren betrokkenheid en draagvlak

In een Ontwikkelteam werken lokale bedrijven en bewoners samen met de gemeente onder leiding van Versnellers aan haalbare cases voor het verduurzamen van woningen. Hierbij spelen zowel bewonersparticipatie, technische realiseerbaarheid als een haalbare businesscase een rol. De kern van de aanpak in een Ontwikkelteam is dat zowel de bouwsector als de bewoners vroegtijdig worden betrokken bij de opgave van de transitie naar een aardgasvrije wijk.

'Samen’ en ‘doen’ is het geheim

Het geheim van het succes ligt dan ook in het samen doen: lokale bewoners werken vanuit een dorps- of wijkraad of plaatselijke coöperatie in een werkgroep (Ontwikkelteam) samen met lokale uitvoeringspartijen, grotere regionale bouwbedrijven met kennis en ervaring én met de gemeente en de Versnellers aan de opgave. Stap voor stap verkennen ze de wijk, het woningbestand, de mogelijke warmtescenario’s, de verduurzamingsmaatregelen, de energiebesparing, de businesscase en benodigde vervolgstappen.

 

Bruikbare output als resultaat

De inzet van een Ontwikkelteam levert in de praktijk zeer bruikbare output op die kan worden gebruikt bij het opstellen en concretiseren van een Wijkuitvoeringsplan (WUP) in het kader van de warmtransitievisie. Het gaat om concrete bouwstenen zoals warmtescenarios, woningtypen, verduurzamingsmaatregelen, subsidiemogelijkheden, koppelkansen en handelingsperspectief.

Meer info

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Expertiseteam Gebouwde Omgeving of met Versnellers Eric Kouters eric@versnellingnl.nl en Gertjan Brand gertjan@versnellingnl.nl.

 

Wil je horen hoe de betrokken gemeenten Wierden en Wesepe, debedrijven, lokale duurzame initiatieven én de bewoners het traject met Ontwikkelteams hebben ervaren? Bekijk dan onderstaande video.