Home Kennisplein Nuance noodzakelijk bij inzet biomassa

30 september 2020

Nuance noodzakelijk bij inzet biomassa

Alliantiepartner Bio-energiecluster Oost Nederland zet in op feiten

De SER zou zo snel mogelijk willen stoppen met het inzetten van hout in biomassacentrales. Dat stond in de krantenkoppen bij het verschijnen van het rapport. De werkelijkheid is echter anders. Frans Feil, coördinator van het Bio-energiecluster Oost Nederland (BEON), heeft het SER-advies nauwgezet bestudeerd en zijn bevindingen vastgelegd in een presentatie. Hij vergelijkt daarbij wat in de pers is verschenen en werkelijk in het rapport staat. Biomassa speelt een belangrijke rol als bron voor groengas en transportbrandstof. Ook voor hoge temperatuur warmte in de industrie. Verder in warmtenetten als alternatieven ontbreken. Altijd in combinatie met strenge duurzaamheidseisen en meervoudige verwaarding.

Expertise

Vanuit Provincie Overijssel en Gelderland wordt vaak gebruik gemaakt van de expertise op het gebied van bio-energie en de toepassingen die ruim voorhanden is binnen BEON.  In de presentatie wordt gepleit voor het vasthouden aan de nuance die het SER-advies staat, in het beleid van provincie en rijk en met hernieuwde kracht in te zetten op de toepassingen die steun krijgen. Een document dat velen beter inzicht geeft in de wijze waarop in Oost Nederland omgegaan wordt met de inzet van biomassa.