Home Kennisplein Bedrijventerrein Hessenpoort verduurzaamt

19 januari 2021

Bedrijventerrein Hessenpoort verduurzaamt

Hessenpoort is een grootschalig, bovenregionaal bedrijventerrein in Zwolle waarop verschillende sterke partijen gevestigd zijn. De Ondernemersvereniging Hessenpoort (OVH) is actief om de duurzaamheid op Hessenpoort te vergroten en werkt daarbij samen met de gemeente en andere partijen, zoals lokale natuur en milieu- en energieorganisaties.

Hessenpoort is daarmee een voorbeeld voor bedrijventerreinen die duurzame maatregelen willen toepassen. Vanwege die potentie is Hessenpoort een jaar geleden door de provincie Overijssel aangemerkt als één van de 5 topwerklocaties van de regio. Hessenpoort is al vele jaren met duurzaamheid bezig. Zo ontvangen bedrijven een financiële stimulans van de gemeente bij een hoge BREEAM-score, wordt een groot deel van Hessenpoort (aard)gasloos ontwikkeld en is een zonnepark aangelegd. Daarnaast worden als gevolg van het plan ‘Hessenpoort, Natuurlijk!’ nog onverkochte kavels, bermen en waterpartijen op een natuurlijke manier ingericht.

Bedrijventerrein Hessenpoort

Mobiliteit
Op het gebied van duurzame mobiliteit wordt vooral gewerkt aan het stimuleren van het fietsgebruik voor woon-werkverkeer. Kruitbosch Cycle Universe, vooral bekend van het merk Cortina, voert momenteel actie met een e-bike probeerpool, waar onder andere Wehkamp aan mee doet. De probeerpool houdt in dat alle werknemers van Hessenpoort, die binnen een bepaalde straal rondom Hessenpoort wonen, een week lang gratis een e-bike mogen testen. Daarna kan, bij positieve ervaringen, met korting een e-bike aangeschaft of geleast worden (de zogenaamde Hessenpoort-deal). Ook Van der Valk stelt fietsen ter beschikking aan haar klanten. Hessenpoort heeft (nog) geen deelfietssysteem. Wel heeft Hessenpoort een goed fietspadennetwerk waardoor in de nabije toekomst een dergelijk systeem prima zou kunnen werken. De initiatiefnemers van het vitaliteitscentrum op Hessenpoort kijken naar de koppeling van een uitgiftepunt met hun toekomstige nieuwe pand.

Gezondheid van werknemers
Onder de vlag van Hessenpoort Topwerklocatie is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om te bekijken of een vitaliteitscentrum rendabel zou kunnen functioneren op het terrein. De uitkomst was positief en BuroVitaal is het initiatief onlangs gestart. Via een abonnementsdienst hebben de bedrijven op Hessenpoort toegang tot een vaste bedrijfsarts, een arbodienst, periodieke preventieve medische onderzoeken en vitaliteitscafés. Er wordt met name ingezet op preventief gezondheidsbeleid.  Onder andere Kruitbosch heeft hierdoor inmiddels haar ziekteverzuim behoorlijk kunnen verlagen. Ook het UWV gaat plaatsnemen in het Vitaliteitscentrum met als doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter te kunnen matchen met bedrijven op het terrein. Ook wordt gekeken naar uitwisselingsmogelijkheden van personeel in piek- of dalperioden. ‘Het succes van zo’n Vitaliteitscentrum is mede afhankelijk van de samenstelling van de bedrijven op het terrein aldus Ilse Sijtsema, Parkmanager Hessenpoort. ‘Als een paar grote bedrijven meedoen en hun lidmaatschap als positief ervaren, volgen de anderen vanzelf. Maar je moet wel wat body hebben om te starten.’

Biodiversiteit
Ook biodiversiteit is een belangrijk thema onder de ondernemers op Hessenpoort. Een aantal voorbeelden: in overleg met de gemeente worden biodiverse bermen ingezaaid met een kruidenmengsel in plaats van een eentonig grasmengsel. Daarnaast wordt een extensief maaibeleid toegepast. Op één van de nog onverkochte kavels is een bijentuin aangelegd met een productie van 50 liter Hessenpoorthoning per jaar. Deze tuin moet verplaatst worden, want de kavel is inmiddels verkocht, maar één van de ondernemers staat al klaar om de bijenvolken te adopteren. Bij Van der Valk is langs de vijver een oeverzwaluwwand geplaatst en autobedrijf Wensink heeft een ijsvogelwand op haar terrein gerealiseerd. Ook is samenwerking gezocht met Stichting Straatboer, waardoor de saaie hekken langs de bedrijven worden vergroend met bloeiende bonenstruiken, zonnebloemen, fruit en andere groenten. Een rij tegels wordt verwijderd, de planten worden ingezaaid met behulp van medewerkers van de sociale werkplaats op Hessenpoort en bemesting vindt plaats met het koffiedik van het betreffende bedrijf. In overleg met de gemeente worden wellicht binnenkort fruitbomen aangeplant in de openbare ruimte met bomen van Stichting Corazon. Deze bomen worden anders vernietigd. Tot slot wordt samen met de gemeente bekeken hoe het wandelnetwerk op Hessenpoort verbeterd kan worden, zodat iedereen die op Hessenpoort werkt in de pauze een aangename en veilige wandeling kan maken.

Handreiking Duurzame Bedrijven
Bedrijventerrein Hessenpoort is een van de voorbeelden die genoemd staan in de Handreiking Duurzame Bedrijven. Een handig overzicht van maatregelen om de verduurzamen, samengesteld door VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden en de provincie Overijssel. Benieuwd naar alle maatregelen? Kijk hier.